Nickerie.Net, vrijdag 09 december 2011


Herdenking 8 decembermoorden: ‘Nabestaanden mogen de moed en hoop niet verliezen’  
Geplaatst: 08/12/2011

Paramaribo -  Ofschoon er niets veranderd is sinds de aanvang van het 8 Decemberstrafproces, mogen wij de moed niet verliezen, zegt pater Karel Choennie van het Rooms Katholieke Bisdom in Suriname. Het Comité 8 Decembermoorden heeft daarom ook voor het toepasselijke thema van Hoop en Bemoediging gekozen voor de herdenkingsactiviteiten van dit jaar. Bemoediging was ook de rode draad in de boodschap van de geestelijke tijdens de herdenkingsdienst vorig jaar in de Sint Rosakerk. De gebeurtenissen van die dag en het leed dat de samenleving, maar in het bijzonder de nabestaanden is aangedaan, zijn zeer pijnlijk, zegt de geestelijke. De vijftien slachtoffers die op 8 december 1982 zijn geëxecuteerd ten tijde van het toenmalige militair regiem, worden ieder jaar herdacht. De hoofdverdachte in het 8 Decemberstrafproces is Desi Bouterse. Er is in deze strafzaak reeds een aantal verdachten en getuigen gehoord, maar tot een berechting is het nog niet gekomen.

“Het duurt lang, al 29 jaar, voor gerechtigheid plaatsvindt, maar wij mogen de hoop niet opgeven”, benadrukt Choennie in een reactie op deze gedenkwaardige dag. “Het is zwaar, zeker voor de nabestaanden”, zegt Betty Goede. “Eerst was het onmogelijk een rechtszaak in te stellen, nu worden allerlei zaken opgeworpen die een vlotte voortgang van het proces ophouden.” Goede verwijst naar het niet gering aantal getuigen en verdachten dat steeds aangeeft ziek te zijn. Het was in 1995 dat er voor het eerst in het parlement een motie werd aangenomen om mensenrechtenschendingen strafrechterlijk te onderzoeken. Toen de regering Wijdenbosch een jaar later aantrad, werd deze zaak in de doofpot gestopt. “Het leed van de nabestaanden is in de afgelopen periode alleen maar groter geworden”, zegt Goede, verwijzend naar het huidige politiek bestuur. “Omdat in hun conceptie het onmogelijk is dat de hoofdverdachte van de Decembermoorden gekozen kon worden tot staatshoofd.” Dat is een gegeven waarmee moeilijk te leven is.
De familie van de slachtoffers zijn ook danig teleurgesteld in delen van de gemeenschap die deze keuze gemaakt hebben.
 

De nabestaanden leven nog steeds met het onverwerkt verdriet. De vragen ‘waarom is mijn kind of man vermoord en wie heeft hem vermoord’, zijn na al die jaren nog steeds onbeantwoord gebleven. Het gaat niet alleen om de case van de 15 geëxecuteerden op 8 december, waarvoor gerechtigheid moet plaatsvinden. Het aantal is veel groter Er zijn minstens 180 gevallen van grove mensenrechtenschendingen die hebben plaatsgevonden, zegt Goede. Ook de nabestaanden van deze slachtoffers zitten met onverwerkt leed van hun vermoord kind dat zogenaamd een zonnesteek had opgelopen of dood gevonden werd achter Zanderij of per ongeluk was neergeschoten vanwege de avondklok. De vrees om erover te praten, is nog manifest bij deze families. “Maar de hoop mag niet opgegeven worden. Het duurt lang, maar eens zal het tot een uitspraak komen en gerechtigheid zal zegevieren.”

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / DBS / FOS Network

09-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics