Nickerie.Net, maandag 12 december 2011


Inzaaiperiode vertraagd door watertekort - irrigatiekanalen dichtbegroeid

Nickerie - Door het tekort aan irrigatiewater kunnen landbouwers in de Middenstandspolder en te Wageningen niet inzaaien. De natte grondbewerking gaat erg moeizaam. Boeren slapen weken bij hun rijstarealen onder bizarre omstandigheden. Na negen dagen, dag en nacht, water gepompt te hebben, is dan toch de gewenste hoeveelheid niet bereikt. Dit komt door de dichtbegroeide hoofdlozingen, zegt Harrinanan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie aan Starnieuws.

Harrinanan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie

De inzaaiperiode duurt tot 31 december. Oemraw schat dat er dit seizoen slechts 18.000-20.000 hectare ingezaaid zal worden. Irrigatiewater is van groot belang voor de rijstsector. Deze achterstand ziet hij niet inlopen in de resterende dagen. Oemraw vindt dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij debet is aan deze situatie. ‘ De lozingen zijn zodanig dichtbegroeid dat men gewoon erover kan lopen. Deze primaire lozingen worden door een aannemer opgeschoond en onderhouden. Maar, er worden steeds inschrijvingen gehouden en het wordt een heel proces.

Doel niet te halen De nieuwe aannemer is sedert 1 december begonnen met werkzaamheden, maar kan het gestelde doel niet halen. In plaats van dagelijks een kilometer op te schonen, kan hij maar de helft daarvan. Het werk is veel te zwaar”, aldus Oemraw.

Hij merkt op dat de onkosten erg hoog oplopen. Er is veel brandstof nodig voor het pompen van water. Daarnaast zijn de prijzen van chemicaliën en andere inputs verhoogd. Hij merkt op dater tot nu toe slechts 8000 hectare ingezaaid is.

Veel opoffering Goeroepersad Parmessar, landbouwer te Middenstaandspolder, zaait normaliter 48 hectare. Hij heeft zijn natte grondbewerking nog niet af. Dit komt door het tekort aan water. Parmessar zegt dat hij negen dagenlang dag en nacht bezig is water te pompen. Hij bivakkeert met zijn arbeiders in het veld. “Met alle ongedierte en alle gevaar voor slangen en andere wilde dieren, zonder water en stroom leven we hier. Maar, dit ongerief kan voorkomen worden”, aldus Parmessar.

Lalloe Ramjiawan is van plan om 60 hectare in te zaaien. Ook hij vaart in hetzelfde schuitje. Na tien dagen beschikt hij nog steeds niet over voldoende water om zijn rijstareaal te kunnen bevloeien. Hij hoopt dat de lozingen zo spoedig opgeschoond worden en dat deze regulier onderhouden zullen worden.

Wanita Ramnath

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

12-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics