Nickerie.Net, dinsdag 13 december 2011


Santokhi tegen 'winti wai, lanti pai politiek'

 Paramaribo - "Wij willen geen winti wai, lanti pai politiek, waarbij weer veel zal worden geleend met het land en volk als onderpand. Wij willen een beleid gericht op investeringen, dat de armoede moet bestrijden, de veiligheid moet garanderen, het onderwijs en de gezondheidszorg moet verbeteren, de woningnood van de armste aanpakt, een beleid dat de sociale zekerheid verbetert."

Assembleelid Chan Santokhi

Dit zei Chan Santokhi (Nieuw Front/VHP) tijdens de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee maandag. Hij wil van de regering feiten hebben en niet dat er "zomaar dingen worden geroepen", zonder deze te onderbouwen. Hij stond ook stil bij de rechtsstaat/veiligheid en de internationale betrekking.

Kenmerk bestuur Het beleid wordt volgens Santokhi gekenmerkt door: onbehoorlijk bestuur, roekeloos beleid, onverantwoorde leningen, aantasting van integriteit van het bestuur, onduidelijkheid in corruptiebestrijding, veel showprojecten, geen samenhang in beleid, geen cohesie in de regering.

Volgens Santokhi vraagt de oppositie om een verantwoord beleid, om begrotingsdiscipline en geen feestbegroting. "We vragen om handhaven van leningenplafond, integer leiderschap, corruptiebestrijding, behoorlijk en deugdelijk bestuur, om samenhang van beleid en meer cohesie in de regering", aldus de politicus.

Veiligheid Santokhi zei dat het veiligheidsgevoel in de samenleving is afgenomen. "Na anderhalf jaar kan de regering nog niet eens een veiligheidsplan en een criminaliteitsbeheersingplan presenteren; het wordt nog steeds ontwikkeld zegt de president tijdens de behandeling van het Ontwikkelingsplan", aldus Santokhi. Hij merkte op dat de vorige regering een plan had, met draagvlak vanuit diverse sectoren. Dit plan zou worden genegeerd, omdat het ontwikkeld is tijdens een andere regering, zei hij.

Het assembleelid herhaalde dat hij voorstander is van een veiligheidscommissie van het parlement om zich met het integraal veiligheidsplan bezig te houden in plaats van onjuiste statistieken. Hij stelde aan de regering voor om een wetsvoorstel voor te bereiden over het preventief fouilleren. Dit ter voorkoming en bestrijding van geweldsmisdrijven en daarmee gepaard gaande verstoringen van de rechts- en openbare orde. Personen kunnen dan op basis van wettelijke regelingen onderworpen worden aan fouilleer-acties. Dit heeft een preventieve werking. 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

13-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics