Nickerie.Net, woensdag 14 december 2011


Bouterse in het duivelse spoor van Chavez:

‘Take it or leave it’

Na terugkomst van president Bouterse van de Celac- conferentie in de Venezolaanse hoofdstad Caracas lijkt het erop alsof hij in het spoor van de despoot Hugo Chavez is getreden. President Desi Bouterse is weer bezig geweest hoog van de toren te blazen. Tijdens zijn inauguratie als president blies hij ook hoog van de toren dat hij nooit richting Noordzee zou opkijken. Het zou goed zijn dat hij iets minder hoog van de toren blaast.  Met hangende pootjes doet hij toch nog beroep op de Nederlanders om de regering te helpen de economie op rails te krijgen.

Bouterse en Chavez, twee kompanen, die hun weg proberen te vinden in het rijk der kwaad (foto RNW)

 in het rijk Het is alom bekend dat een aantal Nederlanders voor de regering Bouterse werken en wel in een leidende rol.  Meneer Venetiaan noemt deze mensen de ‘klinkers’ en onze eigen Surinamers moeten het maar doen met de underdog posities, de ‘medeklinkers’.  Bepaalde van deze Nederlanders worden als een dief in de nacht binnengehaald, en wel op verzoek van president Bouterse.  De regering heeft het Nederlands consultant bedrijf : Bestuur en Management Consultancy(BMC), binnengehaald om ons belastingssysteem in orde te maken.

 Opzich geen probleem maar dan moet men niet met de brede kant van de mond uitkraaien dat we de richting Noordzee niet zullen opkijken. Laat mij maar blijven bij het onderwerp: ‘take it or leave it’. De recente onverzoenlijke uitspraken van Desi Bouterse over de multinational Iamgold dat indien zij besluit te vertrekken, hij ze  graag uitgeleide zou doen.  Volgens hem zouden sommige mensen huilen en hij applaudiseren, want er zijn genoeg anderen die de plek van de maatschappij zouden willen invullen.

 Deze onvriendelijke uitspraken betekenen min of meer dat als je niet naar mijn pijpen danst, mag je dan oprotten, dus take it or leave it. Het is niet de eerste keer dat Bouterse onvriendelijk geweest is tegenover mensen, dat heeft hij vanaf de jaren ’80 gedaan. Het onfatsoenlijk gedrag heeft hij nog niet verleerd, we kennen nog zijn onvriendelijk gedrag tegenover zijn eigen coalitie partijen. Ook de perikelen rondom het bezoek van hem te Redi Doti waarbij hij de voorzitter van de VIDS bejegend had, dat is nog vers in ons geheugen.

 Wanneer een multinational investeringen wens te  plegen moet er daarover gepraat en onderhandeld worden en die mogen best wel  hard en zakelijk zijn. Maar wanneer Bouterse in het openbaar bepaalde dingen naar voren wil brengen,  moet hij normen en waarden in acht nemen, en de dingen op een fatsoenlijke manier naar buiten brengen. Vooral als je weet dat je een slechte reputatie in het buitenland hebt vanwege de staatsgreep van 1980 en de veroordeling tot 11 jaar gevangenisstraf wegens drugssmokkel.

 Bouterse  moet juist zaken op een nette manier naar voren brengen en geen onvriendelijke en emotionele uitspraken doen. Investeringen worden door overheden gezien als een ontwikkelings- instrument. Maar tegelijkertijd wordt steeds breder onderkend dat bedrijfsactiviteiten,  en zeker die van grote multinationale ondernemingen, een enorme, negatieve impact kunnen hebben op mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Derhalve dient de regering en multinationals ook rekening te houden met de rechten van de Inheemsen en de duurzame ontwikkeling van ons land.

Het is zeker goed dat er een goede deal met de multinationals worden gesloten, het zal Suriname zeker helpen om de economie op te krikken. Maar de toon die Bouterse aanslaat is helemaal afkeurenswaardig,  het is een onfatsoenlijk gedrag. Op deze manier worden potentiële investeerders afgeschrikt, zij zullen hun heil ergens anders zoeken. Het lijkt erop alsof hij het spoor volledig  bijster geraakt is sedert hij teruggekeerd is uit Venezuela. Je merkt duidelijk dat Chavez,  Bouterse het karretje laat spannen voor hem tegen Amerika en Canada.  Heeft hij van  Hugo Chavez een hersenspoeling gehad om op autoritaire manier om te gaan met de multinationals? 

De president beseft waarschijnlijk nog niet dat deze onfatsoenlijke en autoritaire houding van hem, Suriname eens duur gaat komen te staan. Als je tegen de schenen van de Amerikaanse en Canadese mulinationals schopt, schop je ook tegen schenen van de regeringen van deze twee landen. Als land staan we zeer negatief genoteerd in het buitenland, we staan op de 100 ste  plaats als het gaat om corruptie.

De president zegt dat er genoeg andere investeerders staan te trappelen om in Suriname te komen investeren, dat is gewoon blaaskaken en een klinklare onzin. En als hij denkt dat de multinationals en sommigen gaan huilen heeft hij het glad mis, het volk van Suriname gaat in deze  huilen. Bouterse en zijn naaste vrienden gaan zeker niet huilen want zijn hebben hun schaapjes al op het droge, ze hebben hun appeltjes al voor de dorst bewaard.

Misschien denkt Bouterse dat hij David is en hij Goliath( lees Iamgold) kan verslaan, dat is maar een verhaal geweest uit de geschiedenis.  Laat mij direkt erbij vertellen dat bijna alle  multinationals die in de goudsector zitten een kartel vormen, dus een arm land als Suriname heeft weinig in de melk te brokkelen.  De president denkt dat goud macht is, goud is zeker belangrijk voor de economie, maar het is een grote waanzin te denken dat goud echt macht is.

Ik ben helemaal niet onder de indruk van de uitspraken van de president, al deze uitspraken waren voorgeprogrammeerd, deze uitspraken van hem zie ik  meer als volkslakkerij, het is gewoon om het volk te behagen, het is stoerdoenerij. Misschien heeft Bouterse een paar multinationals op het oog,  maar het gaat niet zo makkelijk om multinationals aan te trekken. President, de maan uit de lucht plukken is niet zo makkelijk als u denkt, we hebben niets aan sprookjes, het volk wil daden zien.

De regering is nu al bijkans 18 maanden aan de macht, in plaats van dat het land vooruit gaat, lijkt erop alsof het land 18 maanden achteruit is gegaan. Met de dag neemt de verpaupering en verarming van de bevolking toe,  een halt toeroepen aan de verpaupering en verarming van het volk schijnt bij deze regering geen prioriteit te zijn.  De SLM kist pakken, alle vliegschema’s in de war gooien,  en met grote delegaties snoepreisjes maken voor onnodige conferenties is nu erg gewild  bij deze regering.

En als sommige van de machthebbers stellen dat het goed gaat met land, dan wil ik keihard stellen dat deze mensen aan selectieve geheugenverlies lijden. Ik kan me nog goed heugen dat een commissie onder leiding van Henk Ramdin bezig is met de multinationals te onderhandelen. Zowel Henk Ramdin als Dilip Sardjoe zeiden dat het volk een gouden kerst tegemoet gaat. We hebben nog een aantal dagen te gaan en het volk wacht rustig op de beloofde gouden kerst. Als wijlen de heer Johny Kamperveen in leven was zou hij zeggen: We benne benieuwd.

Naipal.A.I

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden / FOS Network

14-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics