Nickerie.Net, maandag 19 december 2011


‘Bouterse moet opstappen’

 

President Venetiaan moet de eer aan zich zelf houden en opstappen, hij moet consequenties verbinden aan de uitspraak van een arbitrair tribunaal bij het Permanente Hof van Arbitrage. Dit waren de woorden van Bouterse op 23 september 2007. Dit had hij gezegd naar aanleiding van het verloop van het grensgeschil met Guayana, waarbij Guyana in het gelijkgesteld werd door een arbitrair tribunaal bij het permanente Hof van Arbitage in Denhaag. Bouterse eiste het onmiddelijke aftreden van de voormalige president Venetiaan, hij zei dat wat aan het voltrekken is, is verschrikkelijk. Bouterse zelf durft niet eens de kwestie Tigri aan te kaarten met de Guyanese regering, en dat is verschrikkelijk. Ex-president Bosje had veel meer power dan Bouterse. Bij Bouterse was degelijk bekend, dat niet Suriname, maar Guyana de zaak bij het hof gedeponeerd had, echter wilde hij politiek scoren met zijn uitspraken.

 

Laten we eerlijk wezen, wat nu aan het voltrekken is met betrekking tot de dubieuze claim van bijkans 4 miljoen euro van Ballast Nedam is verschrikkelijk. Nog verschrikkelijker, is de voorgenomen bouw van de Carolina brug waarvan de kostenraming 3 maal duurder is dan het aanvankelijke bedrag. Al heeft de betaling van de claim nog niet plaatsgevonden, feit is dat de resolutie door de president zelf getekend is. Derhalve staat Ballast Nedam stevig in haar schoenen.

 

Volgens Bouterse is er omissie gepleegd. Er kan nooit sprake zijn van een omissie, de president heeft de resolutie doelbewust getekend. En als de president opdracht gegeven had om de stukken aan te houden, waarom is er dan geen gehoor aangegeven? Moeten er geen koppen rollen in deze zaak? Als je het mij vraagt, moet de kop van de hoogste man van het land rollen. Enkele DNA leden hebben ronduit gezegd dat president Bouterse, Ballast Nedam en het volk voor de gek houdt, hij doet aan misleiding.

 

Volgens mij houdt Bouterse zichzelf voor de gek, hij houdt zich van den domme. Ik heb al eerder in een artikel aangegeven dat deze regering op een omgekeerde wereld lijkt, eerst zaken laten uitvoeren en daarna laten adviseren of alles richtig is gegaan, wat een regering! Die hele zaak stinkt als een kwaaie Bunzing (stinkdier) die boven de wind staat. Het is duidelijk dat de bruggenbouwer het smerige spel net zo smerig speelt als de opdrachtgever.

 

Door de Raad van Minister werd de claim van bijkans 4 miljoen goedgekeurd, en toen dat ‘ding’ is uigelekt, zegt de president zogenaamd dat het besluit nog niet is bekrachtigd. Welke waarde moeten we nu voortaan hechten aan besluiten van de Raad van ministers. Door deze handeling van de president is de RVM totaal gedesavoueerd, ze zijn buitenspel gezet door de president. Ook de geloofwaardigheid van zowel de president zelf als van de RVM komt in het geding.

 

Het feit dat geen enkele betrokken bestuurder of topambtenaren tot nu toe de consequentie heeft willen trekken, is dat niet alleen schadelijk voor ons land, maar is ook schadelijk voor het aanzien van de hele politiek. Wie verantwoordelijk is voor deze walgelijke zaak, dient dit te erkennen en zijn of haar positie ter beschikking te stellen. En ik denk dat Bouterse de hoofdverantwoordelijke is in deze hele bittere kwestie en daarom de eer aan zichzelf moet houden en opstappen.

 

De hele kwestie rondom de Carolinabrug lijkt op een vooropgezette zaak, het riekt naar corruptie,  kennelijk was de bedoeling om flink wat geld te maken. Ze hebben de zelfde modus operandi toegepast als bij de Bosje bruggen, namelijk de kosten flink overfactureren, en de bruggenbouwer speelt het spelletje rustig mee. Er zijn in het verleden ministers en top-ambtenaren voor minder ernstige feiten ontslagen of ontheven.

 

Welke kardinale fout had ex-minister Martinus Sastroredjo begaan dat hij ontslagen moest worden, en what about ex-minister Wonnie Boedhoe. Bij Sastroredjo is niet eens hoor en wederhoor toegepast, omdat de KTPI en de PL hem niet meer als minister lustten. Dus onder druk van de KTPI en de PL is hij ontslagen. Ik heb eerder aangegeven dat deze regering in een omgekeerde wereld leeft. Minister Alice Amafo moest tijdens het vorige kabinet haar biezen pakken wegens fraude, en nu is ze door de huidige president weer benoemd tot minister.

 

En ex- minister Errol Alibux werd wegens fraude veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en hij is benoemd tot beleidsadviseur van de president. Dit geeft aan in welke deplorabele toestand dit kabinet verkeert, mensen worden zomaar bijelkaar geharkt. Volgens een insider spelen de drie beruchte hoofdrolspelers onder één hoedje, als de uitbetaling geslaagd was zouden ze samen een groot bedrag opstrijken. Ook bij de indiening van de jaarbegroting was er sprake van een vooropgezette zaak.

 

Omdat de regering niet tijdig in staat was een deugdelijke jaarbegroting op te stellen hebben ze een foefje toegepast om de begroting terug te nemen. De eerste vraag die bij mij terstond rijst is: waarom heeft Bouterse het contract plotseling stopgezet nadat het contract met de bruggen- bouwer Ballast Nedam reeds beklonken was. Door die opzegging heeft de regering nu een claim aan haar broek gehad, is het ontwetenheid of is er sprake van opzet?

 

Bouterse moest toch geweten hebben dat als je een contract hebt getekend, dat je dat niet zomaar kan opzeggen. Hebben we werkelijk te maken met gecertificeerde en ongecertificeerde analfabeten in de DNA en de regering? Zoals de heer Venetiaan dat verwoord heeft. De tweede vraag is:  hoe komt het dat voor een nieuwe brug bijkans 3 maal meer betaald moet worden dan het aanvankelijke bedrag. De derde vraag is: waarom de regering geen schade claimt bij de eigenaar van Rudisa, de veroorzaker van de kapot geslagen Carolina brug.

 

Tot slot. Dit wordt mijn laatste artikel over de maand december. Gebruikmakend van deze gelegenheid wil ik de gehele Surinaamse gemeenschap, vrienden, kennissen, de redacties van de diverse  nieuwssites en dagbladen van zowel Suriname als die van het buitenland vrolijke kerstdagen en een goede jaarwisseling toewensen.

 

Take care!

Naipal.A.I 

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

16-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics