Nickerie.Net, vrijdag 16 december 2011


Idos-peiling: Woningnood en criminaliteit grootste problemen
Geplaatst: 16/12/2011

Paramaribo -  De woningnood is heel hoog in het land, zo ook de roep naar bestrijding van de criminaliteit. Dit komt tot uiting in een opiniepeiling die  in oktober 2011 verricht is door het Instituut voor Dienstverlening en Onderzoek in Suriname (Idos). In Paramaribo, Wanica, Nickerie en Commewijne is steekproefsgewijs de bevolking geconfronteerd met de vraag welke de belangrijkste problemen zijn die de regering dringend moet aanpakken.  De aanpak van de woningnood en de criminaliteit haalden in Paramaribo en Wanica heel hoge cijfers. In deze districten wil men dat het onderwijs ook verbeterd moet worden. Corruptiebestrijding op zich geniet geen prioriteit. In het district Nickerie vormen de prijzen van levensonderhoud het grootste probleem, terwijl in Commewijne aanpak van de criminaliteit op nummer 1 staat.  Opvallend is dat in Commewijne de watervoorziening een dringende aanpak behoeft. De prioriteiten per etnische groep verschillen per district.  Dagblad Suriname geeft u de resultaten van de steekproeven per district en per etnische groep.

Nickerie

Niet de criminaliteit of woningnood is het grootste probleem van de Nickerianen, maar de prijzen van levensonderhoud. De Nickerianen (22%) vinden dat de prijzen in de winkels te duur zijn. 20% wil betere huisvesting, 16% gaat voor werkgelegenheid. Criminaliteit staat vierde met 10%. In dit district is de benzineprijs ook een van de problemen. Als we kijken naar de problemen per etnische groep, dan valt meteen op dat Marrons in Nickerie criminaliteit zien als hun grootste probleem. 40% van de Marrons voelen zich niet veilig in Nickerie. 20% wil betere onderwijsvoorzieningen en 11% goedkopere goederen in de winkels. Voor de Hindostanen (30%) en de Creolen (26%) zijn de prijzen van levensonderhoud het grootste probleem. De Creolen (5%) willen een beter salaris. 7% van de Hindostanen willen goedkopere benzine, terwijl slechts 6% van deze groep last heeft van criminaliteit.


Paramaribo

In Paramaribo hebben 33% van de respondenten aangegeven met huisvestingsproblemen te zitten. Van de respondenten wil 22% dat de criminaliteit spoedig aangepakt wordt, terwijl 12% een verbetering wil zien in het onderwijs. Kijken we naar de problemen per etnische groep, dan is er een verschil in de hoogste prioriteit. Bij de Hindostanen in Paramaribo is criminaliteit het grootste probleem, terwijl bij de Creolen en Marrons de woningnood het hoogst is. Het tweede grote  probleem bij de Marrons in Paramaribo is werkgelegenheid. De prijs van levensonderhoud vormt geen probleem bij de Marrons, bij de Hindostanen is dat een top 3 probleem.

 

Wanica

In het district Wanica is de criminaliteit (24%) het grootste probleem. De woningnood is met 20% ook groot, terwijl 15% verbetering wil van het onderwijs. Voor 36% van de Hindostanen moet criminaliteit zo snel mogelijk aangepakt worden, 10% heeft te kampen met woningnood. Ook 10% vindt de prijzen in de winkels te duur. De Creolen in Wanica zien woningnood (23%) als hun grootste probleem. De criminaliteit volgt met 19%, terwijl onderwijs en de prijzen voor levensonderhoud daarna volgen. Bij de Marrons is de woningnood ook heel hoog in Wanica: 36% wil een huis of een betere huisvesting, 23% wil beter onderwijs en 14% wil meer werkgelegenheid. Opvallend is dat in vergelijking met Paramaribo, ook de Marrons van Wanica last hebben van criminaliteit.

Commewijne

In tegenstelling tot Paramaribo en Wanica is de woningnood in Commewijne niet het grootste probleem; dat is de bestrijding van de criminaliteit. Van de respondenten wil 19% een veiliger district, 17% vindt de prijzen in de winkels te duur. Opvallend is dat in Commewijne de watervoorziening tot een van de grootste problemen behoort. Zon 16% wil dat de regering dit probleem zo snel mogelijk aanpakt. De woningnood staat als 4de met 14%. De helft (50%) van de Marronpopulatie in Commewijne heeft geen watervoorziening. Geen adequate huisvesting (25%) en geen goede wegen (25%) vormen de andere problemen voor de Marrons van Commewijne. Niet de Hindostanen (23%), maar de Creolen (36%) hebben het meest last van de criminaliteit in Commewijne. De watervoorziening geniet ook dringende aanpak van de regering voor de Hindostanen (21%)  en Creolen (18%). De prijzen van levensonderhoud liggen ook aan de hoge kant bij de Creolen en Hindostanen.

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

10-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics