Nickerie.Net, donderdag 22 december 2011


Jaarafsluiting Nederlandse Hindoe Ouderenbond

Geplaatst: 22/12/2011

Den Haag -  Op zaterdag hield de Nederlandse Hindoe Ouderenbond haar jaarafsluiting 2011 te Den Haag. De Nederlandse Hindoe Ouderen Bond (Nehob) is een bond voor Hindostaanse Ouderen. De Nehob behartigt de belangen van alle Nederlandse Hindostaanse ouderen.  De vereniging heeft 1200 betalende leden. Het is een landelijke organisatie. Op deze dag kwamen alle regiobesturen, leden van het hoofdbestuur en vertegenwoordigers van netwerkorganisaties bij elkaar. In haar toespraak wees de voorzitter van Nehob, de heer mr. drs. T. Bissessur, op de vele activiteiten die in 2011 zijn uitgevoerd. Landelijk zijn er ongeveer 25 voorlichtingsdagen gehouden, over onder andere over de Reparatiewet AOW, dementie en Alzheimer, valpreventie, de afschaffing van de partnertoeslag en korting op AOW-uitkering van Surinaamse ouderen en de recente wijzigingen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Hoofdbestuur Nehob samen met regiovertegenwoordigers. Achterop voorzitter Bissesur (vijfde van links) en naast hem Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (zevende van links).

Jaarlijks worden er twee grote Landelijke manifestaties gehouden. Eenmaal in verband met de Hindostaanse Immigratie en andermaal op de 50-plus voor Ouderen te Jaarbeurs Utrecht. Er komen dan meer dan 1000 ouderen bij elkaar, om elkaar te ontmoeten en om allerlei informatie te verkrijgen van het Nehob-bestuur en van Tweede Kamer politici. De Nehob heeft regelmatig samen met andere landelijke ouderenorganisaties overleg met ministeries en met politici. De aanwezige Haagse wethouder Rabin Baldewsing benadrukte in zijn toespraak het belang van een organisatie als de Nehob. Er is in een stad als Den Haag sprake van heel veel vereenzaming onder de Hindostaanse ouderen en er is sprake van relatief veel gevallen van (psychisch) ouderenmishandeling. De kinderen hebben geen of heel weinig tijd voor hun bejaarde ouders. Er is een opvallende toename van Hindostaanse ouderen. Er is heel veel werk te doen dus goed dat de Nehob bestaat, aldus wethouder Baldewsing. R. Thakoersingh hield een uitstekende videopresentatie over de faciliteiten van het Zorghotel te Anton Dragtenweg Paramaribo, met name voor de Nederlandse Hindostaanse ouderen, die voornemens zijn tijdelijk in Suriname te verblijven.
 

Widjai Khoenkhoen

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /DBS

22-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics