Nickerie.Net, donderdag 22 december 2011


S.M.L. verstrekt 300 voedselpakketten, aan de 60 plussers in Wageningen

Op 20 en 21 December heeft het Stichting Bestuur van de S.M.L i.v.m de komende feestdagen, pakketten verstrekt aan de 60 plusser in Wageningen. Aangezien de behoefte zeer groot was en de middelen niet toereikend waren,hebben wij gemeen om per huis, één voedsel pakket te verstrekken. In totaal hebben wij 300 voedselpakketten kunnen verdelen. De behoeftigen waren heel blij met het gebaar en verwacht van dit bestuur dat de situatie in Wageningen, daadwerkelijk wordt gekeerd.Met dit project is ook het Minister van L.V.V. Dhr H.Setrowidjojo gekend in deze,en we zijn hem zeer erkentelijk.

We hebben voor de 60 plusser gekozen:

1. omdat zij de Pioniers waren bij het ontstaan van dit woondorp Wageningen.

2. de kwetsbare groepen zijn,in de situatie waarin Wageningen zich op dit moment verkeer3. een wezenlijke bijdrage hebben geleverd voor hun arbeid en ondanks de situatie toch zijn gebleven in hun woondorp met hun kleinkinderen.

De Voorzitter van het Stichting bestuur heeft de behoeftigen toegesproken en erkend dat de situatie in Wageningen nijpend is.(geen economische aktiviteiten) maar verwacht van de Wageningers c.q de Gemeenschap, de nodige ondersteuning naar het bestuur toe.Ook de jeugd,  voor recreatie en ontspanning, zal worden meegenomen in het plan van aanpak.

De gemeenschap heeft geloof in de Voorzitter, omdat hij in  Wageningen woont, geboren en getogen is,  de zweepslagen kent van Wageningen, staat open en is direct beschikbaar voor de gemeenschap.(Reactie van de behoeftigen)

De Minister van L.V.V en het Stichting Bestuur S.M.L wenst de gemeenschap een prettige feestdagen toe.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /

22-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics