Nickerie.Net, vrijdag 23 december 2011


Sintec verricht studie over rehabilitatie polders

 Nickerie -Voor de rehabilitatie van de infrastructuur van Groot Henar- en Europolder heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een studieopdracht verleend. Er is een overeenkomst getekend met NV Sintec om het project voor te bereiden.

LVV-directeur Gerrit Breinburg (links) en de directeur van NV Sintec, Frank Playfair, geven elkaar een stevige handdruk na de ondertekening van de overeenkomst voor de rehabilitatie van twee polders in Nickerie. (Foto: LVV)

De opdracht houdt in het opstellen van een projectdossier voor de rehabilitatie van de twee polders en de begeleiding van de uitbreiding. Het rehabiliteren van de polders is onderdeel van de activiteiten van de beleidsinterventie 'Reactiveren van waterschappen'. Intussen zijn de Sawmillkreekpolder, de HamptonCourt en de Van Drimmelenpolder gerehabiliteerd, zegt het ministerie van LVV.

Het beheer en het onderhoud van de infrastructuur zal door de waterschapbesturen moeten plaatsvinden die onder supervisie van het ministerie Regionale Ontwikkeling vallen. Met het rehabiliteren van de verschillende polders moet de productie verbeterd worden

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

23-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics