Nickerie.Net, zaterdag 24 december 2011


‘Districtsbestuur Nickerie heeft mogelijk gefaald’

NICKERIE – Directeur Basharat Ahmadali, belast met het decentralisatieproces op het ministerie van Regionale Ontwikkeling, verwijt het districtsbestuur van Nickerie mogelijk onvoldoende informatie te hebben ingewonnen over de besteding van districtsgelden. Hij trad gisteren als getuigedeskundige op tijdens de voortzetting van de zwendelzaak in het rijstdistrict. Voormalig districtscommissaris (dc) Bhagwat- persad Shankar en zes anderen zijn de verdachten.

Basharat Ahmadali

Risico’s

Ahmadali roemde in zijn betoog de pro-activiteit van Shankar. “Sommige districten hebben nog SRD ččn miljoen over op hun begroting. Het districtsbestuur van Nickerie is de eerste die al de gelden gebruikt heeft om 74 projecten tot stand te brengen.” Deze zaak heeft er helaas voor gezorgd dat er bijna geen activiteiten meer zijn in de districten. “Je moet als dc belangen afwegen. Het verwijt dat je het districtsbestuur kunt maken, is dat er op sommige gebieden niet voldoende informatie is ingewonnen.” Ahmadali geeft aan dat de taken van een dc veelomvattend zijn en veel ook niet bij wet is geregeld. “Het is een grote verantwoordelijkheid die een dc draagt en soms moet je beslissingen nemen die risico’s met zich meebrengen.” Hij hield een lang en technisch betoog over de bevoegdheden van een dc. Volgens hem zijn er omstandigheden waarin bekende richtlijnen kunnen veranderen. “Omdat veel niet bij wet is geregeld, worden afspraken met aannemers in het contract opgenomen.”Districtsoverheden hebben volgens hem de taak om volgens de wet te functioneren. Er zijn comptabele regels waaraan men zich zal moeten houden.

Brief

Enige weken terug werd deze kwestie door parlementariër Rashied Doekhie onder de aandacht gebracht van de assemblee. Dit resulteerde erin, dat hij en andere assembleeleden procureur-generaal Subhas Punwasi een brief schreven waarin deze kwestie werd aangekaart en gevraagd werd om onderzoek. Shankar’s advocaat Irvin Kanhai hekelde de termen die DNA-leden hebben genoemd in de bewuste brief. “Ik denk in deze aan de uitspraak van DNA-lid Ronald Venetiaan over gecertificeerde en ongecertifeerde analfabeten.” Rechter Alida Johanns hield Kanhai voor om zijn opmerkingen zakelijk te houden. Na het verhoor heeft Johanns de zaak tegen ex-districtscommissaris uitge- steld tot 18 januari. Op deze dag wil de rechter vier getuigen horen. Vervolgens kan dan aan het verhoor van de deskundige getuige worden afgeleid of hetgeen de verdachten ten laste is gelegd, namelijk knevelarij en verduistering, wel juist is. Aangezien Ahmadali in Paramaribo woonachtig is, heeft rechter Johanns samen met de advocaten en het Openbaar Ministerie besloten hem in de hoofdstad te horen.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

24-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics