Nickerie.Net, zaterdag 24 december 2011


VHP Kerstboodschap
Geplaatst: 23/12/2011

Paramaribo -  In onze multi– religieuze Republiek Suriname wordt het kerstfeest ook gevierd, waarbij onze Christen- broeders de geboorte van Jezus herdenken. Bij deze herdenking staat centraal de vrede en het licht dat Jezus aan de wereld heeft gebracht. Op deze dag wensen we elkaar een vredig- en zalig Kerstfeest toe, waarbij er vanuit wordt gegaan dat deze vrede en het licht ons geheel leven in relatie tot de Schepper en onze medemens moet vergezellen. Anno 2011 kan, gelet op de gebeurtenissen in de wereld, geen sprake zijn van licht en vrede als oorlog, terrorisme, godsdienststrijd, haat, armoede en racisme de mens als geheel ongelukkig maakt. In onze Republiek Suriname worden wij tegenwoordig met de neus op de feiten gedrukt dat de verlaging van de normen en waarden in onze samenleving, de toenemende criminaliteit, corruptie , armoede en werkloosheid, de overhand krijgt.

 De verloedering van onze maatschappij houdt velen bezig en dat geeft ons een benauwd en onveilig gevoel. Tot een aantal jaren geleden was er sprake van dat het gezin, de religie en het onderwijs als instituten hun verantwoordelijke taak hadden tot de morele opvoeding en vorming van de jongeren. Helaas moeten wij constateren dat door gebrek aan voorbeeldfiguren in onze samenleving deze instituten er niet in zijn geslaagd hieraan een positieve wending te geven.

In dit kader kan worden gesteld dat door de diversiteit van onze samenleving wij erkentelijk mogen zijn voor de filosofische gedachtegang van wereldleiders als Mahatma Gandhi, Moeder Theresa en Maarten Luther King, die een zeer hoogstaand moraal, offervaardigheid en verantwoordelijkheid aan de dag stelden.

De ethiek bij deze genoemde figuren zal tot in lengte van dagen voor ons als richtlijn moeten gelden, willen wij de echte vrede en het licht in ons zelf en in onze medemens ontdekken. Wij zullen met z’n allen elkaar moeten motiveren en inspireren door het “ Goddelijk Licht” o.a. afkomstig van het kerstgebeuren ( vrede op aarde en in de mensheid) om onze verantwoordelijkheid binnen ons gezin, onze familie en de gemeenschap te nemen. We zullen met z’n allen – ongeacht ras, geloof en kleur - bewust moeten werken aan de terugkeer van onze sociale – en spirituele normen en waarden om zodoende te werken aan de eenheid van onze multiculturele en- religieuze gemeenschap op grond van wederzijds respect. Wij moeten de moed kunnen opbrengen om ook bij ons zelve te rade te gaan hoe groot onze bijdrage in deze mag zijn. Gelukkig zijn er onder ons ook persoonlijkheden die als lichtgevend voorbeeld mogen dienen, voor hun medemens een baken in zee zijn en door hun eerlijk en oprecht zijn hun taken naar eer en geweten proberen uit te voeren. De VHP wenst de totale Surinaamse gemeenschap gezegende Kerstdagen toe.
 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

24-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics