Nickerie.Net, zaterdag 24 december 2011


Volks Partij Nickerie slaat alarm bij LVV-minister

Nickerie - De Nickerie Volks Partij heeft in een brief alarm geslagen bij de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dit in vervolg op een eerdere brief van de partij van 14 december jongstleden. De partij heeft informatie verkregen dat het terrein, waarop de SAKN faciliteiten voorheen hebben gestaan, in het bezit dreigen te komen van een Nickeriaanse ondernemer.

Gezien de gang van zaken inzake het grondbeleid in Nickerie kan worden gesteld, dat indien de minister niet onmiddellijk optreedt, mede door tussenkomst van zijn collega van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeleid, de boeren van Nickerie deze voorziening voor altijd kwijt zullen zijn. Dit terrein, dat ook zeer gunstig gelegen is voor de opzet van een kleine kunstmestfabriek op korte termijn, mag de boerengemeenschap volgens de NVP nimmer kwijtraken. Indien het terrein in handen is van derden zal het noodzakelijk zijn om de persoon te dwingen dit terrein terug te geven, cq. notarieel over te dragen aan de Staat Suriname, dan wel aan het ministerie van LVV

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / GFC

24-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics