Nickerie.Net, zaterdag 31 december 2011


Nickerie houdt toch een aangepaste pagara-estafette

Nickerie - De jaarlijkse estafette zal deze keer slechts een lengte van 300 meter hebben. De vele branden van de laatste maanden in het district, hebben de sfeer verpest. De Nickerianen vragen wel om de estafette, maar tegelijkertijd zal er een speciale bezinningsdienst worden gehouden. De voorgangers zullen op hun eigen wijze, de Allerhoogste verzoeken dat Nickerie in de toekomst gevrijwaard blijft van welke calamiteit dan ook. Dit zegt ondervoorzitter Radjoe Nauth van de Commissie Jaarafsluiting Nickerie 2011 aan NSS.

Nauth merkt op dat alle religieuze leiders een dankdienst mogen houden op het Brassaplein, waar de activiteiten plaats zullen vinden. De brandweer, politie en andere organisaties zullen hun medewerking verlenen. Nauth zegt dat de dag met diverse activiteiten gevuld zal worden. Verschillende muziekformaties en dj’s zullen optreden.

Het afgelopen jaar was de estafette 1000 meter. Dit is een enorme terugval. Nauth zegt dat de commissie alleen een bezinningsdienst wilde houden, maar de Nickerianen vroegen steeds naar de estafette. Uiteindelijk besloot de commissie om de pagara-estafette toch te houden, maar wel op een aangepaste wijze. De estafette trekt veel mensen. De publieke belangstelling hiervoor is erg groot. Ook toeristen genieten ervan en maken heel wat foto’s en filmpjes.

Wanita Ramnath

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

31-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics