Nickerie.Net, zaterdag 31 december 2011


TapaJai waterkrachtproject haalbaar

Paramaribo - Een studie die dit jaar is uitgevoerd, heeft opnieuw bevestigt dat het TapaJai waterkrachtproject haalbaar is. Dit project behelst het omleiden van water uit de Tapanahonyrivier, via de Jaikreek naar het Brokopondostuwmeer, zodat er meer energie kan worden opgewekt.

Met het Tapa Jai waterkrachtproject wordt de oppervlakte van het Stuwmeer ruim 250 kilometer groter.

Staatsolie is door de regering aangewezen als trekker van dit project, dat vrij complex is en vele stakeholders heeft, waaronder de lokale bewoners. Dit zei algemeen directeur van Staatsolie vandaag bij de jaarafsluiting. In de komende periode zal de definitieve haalbaarheid worden vastgesteld door veldonderzoeken.

Toestemming lokale gemeenschappen Waaldijk zegt dat het project in een fase is waarbij gewerkt wordt om overeenstemming te bereiken met de lokale gemeenschappen. In overleg zullen onderzoeken worden opgestart. "Indien alles vlot verloopt, zal met de civiele werken in 2013 een aanvang kunnen worden gemaakt", zegt Waaldijk.

Staatsolie zegt te streven om duurzame relaties te ontwikkelen met buurtbewoners van gebieden waar bedrijfsactiviteiten worden ontplooid. Zo kan op een juiste manier worden ingespeeld op de belangen en verwachtingen van de lokale gemeenschappen over sociaal-economische en milieu-effecten.

Vragen in DNA Tijdens de begrotingsbehandeling stelden Ronny Asabina (fractieleider BEP) en Marinus Bee (A Combinatie/Abop) vragen over het TapaJaiproject. Asabina wees erop dat de lokale gemeenschappen heel weinig weten over het project. De mensen zijn erg wantrouwig hierover omdat vele trauma's hebben overgehouden van het stuwmeer. In dit project wordt ruim 250 kilometer land onder water gezet.

Bee merkte op dat niet alleen in Suriname mensen zich zorgen maken, maar ook in Frans-Guyana willen de autoriteiten en gemeenschappen duidelijkheid. Dit project heeft ook invloed op het milieu in het buurland. Bee benadrukte dat gauw meer duidelijkheid moet worden gegeven over dit project.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

31-12-2010

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2011. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics