Nickerie.Net, woensdag 11 januari 2012


Tv- en radiobedrijven in het geweer tegen Sasur

De Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven in Suriname (VRTS) zal collectief actie ondernemen tegen Stichting Auteursrechten Suriname (Sasur). Het pad van stille diplomatie wordt verlaten. Er is een miljoenen claim tegen enkele mediabedrijven, waaronder Rapar en SRS.

De VRTS zegt dat de situatie aan het escaleren is. In de afgelopen week zijn onder andere eigendommen van een show-promotor op de veiling verkocht. Drie mediabedrijven zijn al gevonnist om miljoenen Surinaamse dollars aan 'royalty's' voor het gebruik van beschermde muziek te betalen. Telkens heeft de rechter in civiele processen op basis van een wet van 1913, vonnis gewezen in het voordeel van Sasur, zegt de VRTS in een persbericht.

Bedenkelijk De VRTS vindt dat Sasur op bedenkelijke wijze van de toenmalige ministers van Justitie & Politie, Siegfried Gilds en Chan Santokhi een beschikking heeft gekregen om als muziekauteursrechtenbureau op te treden. De commissie van overleg, die door de minister van Justitie & Politie in 2006 was ingesteld, heeft geadviseerd om de beschikking van de minister van Justitie & Politie van 21 april 2005 No.J 1580 in te trekken.

In plaats van het advies van deze commissie op te volgen, heeft Santokhi de Commissie van Overleg ontbonden en een Commissie van Toezicht ingesteld, die in de praktijk een verlengstuk van Sasur blijkt te zijn. De leden van deze commissie worden namelijk betaald uit de opbrengsten van de muziekauteursrechten van Sasur.

Bemiddeling mislukt De poging van de huidige minister van Justitie & Politie, Martin Misiedjan, om via 'mediation' het vraagstuk van Sasur op te lossen, heeft volgens VRTS schipbreuk geleden, omdat Sasur niet bereid was om de structuur en werkwijze aan de realistische en moderne maatschappelijke opvattingen te passen. De wet is volgens de mediadirecteuren aan een grondige herziening toe.

De leden van de VRTS hebben unaniem het besluit genomen het traject van stille diplomatie noodgedwongen te verlaten en nu in actie te gaan. De details van deze collectieve actie zullen zeer spoedig bekend worden gemaakt. Met deze actie wordt enerzijds beoogd om een ernstig protest te richten tegen het verder voortbestaan en de handelingen van Sasur welke in de afgelopen jaren alleen tot beschadiging en verdergaande vernietiging van de muziek- en entertainmentindustrie in Suriname heeft geleid.

Anderzijds is deze actie bedoeld om de regering te ondersteunen in haar streven om ordening te brengen in het collectieve vraagstuk van muziekauteursrechten in engere zin en intellectuele eigendomsrechten in bredere zin in ons land. Het persbericht is ondertekend door Werner Duttenhofer (voorzitter) en Anwar Lall Mohamed (secretaris).

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

11-01-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics