Nickerie.Net, maandag 16 januari 2012


Santokhi: VHP heeft idealen en principes hoog gehouden

Paramaribo - VHP-voorzitter Chan Santokhi zegt dat in het 63-jarig bestaan van de partij altijd de idealen en principes hoog gehouden zijn. De politieke organisatie heeft zich steeds aan haar gegeven woord gehouden. Santokhi en ere-voorzitter Ram Sardjoe zeiden bij de kranslegging bij het standbeeld van de legendarische leider en oprichter Jagernath Lachmon dat de partij niet weg te denken is uit de samenleving. Vandaag was er een korte bijeenkomst op het Onafhankelijkheidsplein. De Nationale Partij Suriname, een trouwe partner van de VHP, was hierbij ook aanwezig.

VHP-ers en NPS'ers bij de kranslegging op het Onafhankelijkheidsplein.

Santokhi memoreerde twee markante momenten in de historie van de partij. De naam Verenigde Hindostaanse Partij, Vatan Hitkari Party, is omgedoopt in Vooruitstrevende Hervormings Partij. De VHP-voorzitter zegt dat hiermee de filosofie van de partij wordt weergegeven. De naamsverandering geeft aan hoe de partij zich profileert. De partij is ruim 50 jaar geleid door Lachmon. Daarna nam kort Jhan Adhin over. Sardjoe was vervolgens tien jaar aan het roer. Een half jaar geleden is Santokhi voor vijf jaar gekozen als voorzitter.

Vooruitblik Santokhi zegt dat voor het eerst een voorzitter is gekozen die jonger is dan de partij. Dit geeft ook aan dat de partij een bepaalde dynamiek tegemoet gaat. Santokhi is nu 53 jaar. De politicus merkt op dat de partij op eigen kracht zal zorgen voor versterking. Daarom worden er continu activiteiten ontwikkeld. Er zal binnenkort een sport- en gezondheidsraad van de VHP worden opgericht.

In het beleidsprogramma van de VHP is ook vastgelegd dat de partij zich zal richten op niet-traditionele groepen in de samenleving. Santokhi zegt dat er een breder kijk is op de partij. Er zullen meer maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt. De interne organisatie zal verder gedemocratiseerd worden. Vanaf nu zullen kernbesturen niet benoemd, maar gekozen worden.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

15-01-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics