Nickerie.Net, zondag 15 januari 2012


Wangsabesari promoot 'KTPI nieuwe stijl' in Nickerie

Nickerie - Na bezoeken aan de districten Commewijne, Paramaribo, Wanica en Saramacca vervolgt Oesman Wangsabesari, ondervoorzitter van de KTPI/assembleelid, zijn promotiecampagne ‘KTPI nieuwe stijl’ in Nickerie. Hij verwacht enige tegenstand, maar hij zal de Nickerianen ervan overtuigen dat in deze tijdgeest een ander soort leiderschap is vereist.

Oesman Wangsabesari, ondervoorzitter van de KTPI (in het midden) met zijn team in Nickerie.

Er moet wijziging, verjonging en vernieuwing komen in het bestuur van de KTPI. Ook de statuten van de partij moeten worden gewijzigd. Daarnaast is het nodig volgens Wangsabesari dat de organisatiestructuur aanpassingen ondergaat. Elk district moet zijn eigen voorzitter krijgen die bevoegdheden heeft in dat district. Tevens zal het bestuur van een district ook een stem mogen hebben in het hoofdbestuur. Nu bepaalt volgens hem slechts de voorzitter van de partij. Als voorbeeld haalt Wangsabesari het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer aan. Dit ministerie kan nog niet tot volle wasdom komen omdat de voorzitter van KTPI beleidsadviseur is op dit ministerie. Zijn houding en stijl zijn van grote invloed op de prestatie van de minister en zijn staf, vindt Wangsabesari. Hij is eveneens beleidsadviseur op dit departement.

Verlichting beloofd

KTPI is bestaat al 61 jaar. Aan de leden is beloofd dat er verlichting zal komen indien de partij in de regering zit, hetgeen tot nu toe volgens Wangsabesari niet het geval is. “Dit is de achterban ook niet ontgaan. Daarom kunnen zij zich terugvinden in de boodschap van ‘KTPI nieuwe stijl’ en zijn zij bereid nieuwe kernen te vormen”, zegt de ondervoorzitter.

Wangsabesari verwacht dat de verkiezing van het hoofdbestuur in februari dit jaar zal plaatsvinden. Hij heeft ambitie om voorzitter te worden. Het is geenszins zijn bedoeling om de partij te benadelen of te splitsen, zegt hij. De partij moet volgens hem in zijn geheel groeien maar er moet meer capaciteit worden ingezet. Volgens de statuten is slechts het hoofdbestuur bevoegd om kernen te installeren. Bij de installatie van nieuwe kernen krijgt het hoofdbestuur een schriftelijke uitnodiging en bij afwezigheid van de voorzitter installeert hij als ondervoorzitter dan de nieuwe kernen. Tot nu toe zijn 22 kernen geïnstalleerd en zijn streven is gericht op 50 kernen landelijk. Wangsabesari is tevreden over de resultaten van zijn campagne en meent dat de meeste kernen, vanwege vermeende rancune, misschien niet openlijk kiezen voor verjonging maar tijdens de geheime stemming van zich zullen laten horen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

15-01-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics