Nickerie.Net, woensdag 18 januari 2012


‘In troebel water is het goed vissen’

Doekhie onderschat de intellegentie van het volk

Er is een zaak gaande tussen Sasur en de Mediabedrijven waarin ze elkaar over en weer beschuldigen over de betaling van auteursrechten. Rashied Doekie heeft gemeend om met deze kwestie te bemoeien, dat is zijn goed recht. Echter gedraagt hij zich weer eens als een hypocriet, hij grijpt deze kwestie aan om politiek ermee te scoren. In troebel water is het goed vissen. In Dagblad Suriname zegt hij dat de politieke dagen van de VHP voorzitter Santokhi geteld zijn. Ik  wil Rachied Doekhie meegeven dat Santokhi voor hetere vuren heeft gestaan, hij is net als een riethalm die bij een storm buigt en weer netjes rechtop staat als de storm is geluwd.

Het frappante in deze zaak is, dat minister Misidjan het beleid van zijn voorganger Santokhi heeft voortgezet. Doekhie heeft niet gedurfd om minister Misidjan hierover te spreken, kennelijk is hij bang voor hem, omdat hij tot de coalitie behoort. De voortzetting van het beleid van Santokhi door Misidjan, blijkt uit de beschikking van 20 maart 2009 no.1440/09, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de minister van Justitie en Politie,(Misidjan) van 22 november 2010 no.J6894/10. De leden van de commissie van toezicht Muziekauteursrechten wordt betaald door het ministerie van Justitie en politie.

Onterecht wordt de heer Santokhi gezien als de grote boosdoener in deze zaak, hij heeft alle beschuldigingen via de media weerlegd. Doekhie is laag bij de grond bezig, dat zijn we zoetjes aan van hem gewend.  Santokhi doet niet aan vuilsmijterij, derhalve zal hij niet reageren op kwaadwillige kletspraatjes, hij houdt zich niet bezig met triviale zaken. Doekhie probeert Santokhi in kwaad daglicht te stellen en probeert op deze manier het volk achter zich te krijgen. Doekhie moet goed beseffen dat de samenleving geen modder in haar hoofd heeft, ze weet precies wat de bedoeling van hem is.

De samenleving heeft hem door, aan de veren kent men de vogel, volk let goed op uw zaak.  

Wanneer een sluw persoon mooie praatjes verkoopt, voert hij iets in zijn schild. Hij doet alsof hij de belangen van het volk en mediabedrijven behartigt, niets is minder waar.  In feite behartigt hij de belangen van zijn partij en zijn eigen belang, hij strooit zand in de ogen van het arme volk. Volgens Doekhie heeft Santokhi aangegeven dat er niets mis is met de oprichting van Sasur en gebruikte daarbij het gezegde: wiens brood men eet diens woord men spreekt. Doekhie denkt een loopje te kunnen nemen met de intelligentie van het volk, door roddels te vertellen.

Hij deed me gelijk denken aan Leo Klinker, die in zijn brief aan Pechtold klinkklare onzin had verkondigd in opdracht van zijn “Meester’. Hier was het gezegde : ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’,  van toepassing. Doekhie zegt dat Santokhi niets gedaan heeft in deze onsmakelijke kwestie, en dan wil hij president worden. Ik wil Doekhie verwijzen naar de uitspraken van de huidige president Bouterse, gedaan in 2005.  In een intervieuw met Nina Jurna zei de huidige president het volgende: men denkt dat ik angst heb om te slapen, ik slaap als een roos. Al is de hele stad in rep en roer, en ook al is de hele stad in brand, degene die als een roos slaapt is Bouterse.

De video kan je online bekijken op RTLnieuws.nl.  Doekhie, waarom heb je toen niet aan Bouterse de vraag gesteld: Wil je met zulke uitlatingen president van Suriname worden? 

Dat Doekhie nog in de politiek zit is te danken aan de slaafse houding van hem tegenover de huidige president. Doekhie is een manisch-depressieve fantast, voor hem is de gewone wereld te klein, fantaseren en leugens vertellen is zijn kunst, net als zijn ‘Meester’ a pikin ingi boi.  We herinneren ons als de dag van gisteren, hoe hij fantaseerde, dat de oppositie Bouterse wilde vermoorden. Rashied Dhoekhie kwam met een fantasie over een moordcomplot tegen Ramon Abrahams, dit scenario had Rashied Doekhie uit zijn grote duim gezogen.

Hij verzint elke dag er gewoon nog een paar bij, die hij als werkelijkheid aan de man brengt. Zijn ziekelijke lust om van zijn eigen leven een mythe te maken, vervreemdt hem van zijn kiezers en kost hem zowat al zijn vrienden. Daarom kotsen de kiezers en vrienden hem uit voor zijn griezelige broodje aap verhalen. Hij denkt een legende te worden in Nickerie, hij waant zich als president van Nickerie, en bovendien ook als God.  Hij bepaalt, door wie en welke functie op de minsteries ingevuld mogen worden.

Doekhie sprak over het geval van Segebai, dat moeten we met een korreltje zout nemen. Als de heer Santokhi betrokken was in de zaak van Segebai, waarom had president Bouterse dan Santokhi voorgedragen als kandidaat-voorzitter van de CICAD. Ik haal deze voorbeelden aan om u te laten zien hoe men met fantasie en leugens het volk probeert te manipuleren. Doekhie zal hierop geen antwoord kunnen geven omdat hij geen poot heeft om op te staan, het is heel gemakkelijk leugens te vertellen met de brede kant van de mond.

De heer Santokhi heeft zich nooit bezig gehouden met duistere praktijken. Doekhie probeert Santokhi te intimideren. Bouterse heeft jaren lang geprobeerd het zogenaamde boekje over Segebai en Santokhi open te doen, dat is hem nooit gelukt. Doekhie moet aan het volk vertellen met welke duistere praktijken hij zich bezig hield samen met zijn “Meester’, een hoofdinspecteur en ene ‘Poes’. Dan verwijt hij Santokhi over duistere praktijken, de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

Ik ben ook voorstander van, dat er een ordening komt in deze hele zaak, niemand mag benadeeld worden. Indien Sasur onredelijke tarieven hanteert moet Sasur tot de orde geroepen worden, en de zaak dient dan gecorrigeerd te worden. We leven in een rechtsstaat en alles moet binnen de grenzen van de wet blijven. Ik hoop dat de regering gezamenlijk met de betrokken partijen met een oplossing komt naar tevredenheid van alle partijen. We benne  benieuwd wiens politieke dagen geteld zijn. Time will tell…

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

18-01-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics