Nickerie.Net, vrijdag 27 januari 2012


RSF verontschuldigt zich voor foutieve ranking persvrijheid Suriname

De internationale waakhond voor de persvrijheid ‘Reporters Without Borders’ (RSF) verontschuldigt zich voor de foutieve ranking die zij aan Suriname heeft gegeven op de wereldranglijst. In de index van 179 landen gaat Suriname met drastische sprongen vooruit, van de gedeelde 35-ste naar plek 22 samen met Japan.

De verontschuldiging komt na een protest en een overzicht van de werkelijke situatie gegeven de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) over de persvrijheid in Suriname. Benoit Hervieu, hoofd van de internationale organisatie voor de Amerika’s zegt in een brief aan de SVJ, toe te moeten geven dat de ranking niet gebaseerd is op juiste en volledige informatie. Ook tegenover de Wereldomroep bevestigt hij dit.

Informatie niet compleet

De RSF heeft besloten het onderzoek opnieuw te doen en niet af te gaan op informatie van slechts één plaatselijke journalist. Intern heeft de RSF geprobeerd de rating van Suriname ongedaan te maken. Dit gaat volgens Hervieu niet zo makkelijk. De rating van elk van de 179 landen op de index is mede afhankelijk van de eigen gebeurtenissen in dat land en van andere landen op het gebied van de persvrijheid. Dit zou betekenen dat de hele index als foutief moet worden aangemerkt.

Aan SVJ-voorzitter Wilfred Leeuwin schrijft Hervieu: “Uw brief heb ik met interesse gelezen en moet bekennen dat mijn informatie over Suriname totaal niet compleet is”. Het RSF bekent dat het ook wat betreft andere landen in de Zuid-Amerikaanse en Caribische regio weinig informatie heeft. Ook directeur Gilles Lordet, verantwoordelijk voor het verzamelen van de informatie voor de ranglijst zegt in een aparte mail aan de SVJ, zich te verontschuldigen en belooft dat in de toekomst de SVJ, mag rekenen op een juistere weergave van zaken.

De realiteit

De SVJ benadrukt ten overvloede dat het bij haar niet om gaat dat Suriname een lage score noteert op de index, maar dat er wel een en waarheidsgetrouwe weergave moet zijn voor wat betreft de beleving van persvrijheid in Suriname. Een niet alerte opstelling van de SVJ zou volgens haar ertoe hebben geleid dat bij overheden en instituten makkelijk de indruk zou ontstaan dat de huidige situatie, waarbij sprake is van een zekere mate van schending van de persvrijheid, als ‘niet zo erg’ en internationaal als normaal wordt beschouwd.

De SVJ heeft gemeend andere internationale rating-organisaties voor persvrijheid deze week nog een review te geven over de werkelijke situatie in Suriname.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS / FOS Network

27-01-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics