Nickerie.Net, dinsdag 31 januari 2012


Gajadien: Mega corruptieschandalen worden verdoezeld

Paramaribo -  (Nieuw Front/VHP) vindt dat het land veel mega-corruptieschandalen kent die worden verdoezeld. Hij betoogde in De Nationale Assemblee vandaag dat de president, ministers, parlementariërs, het Openbaar Ministerie (OM), onderzoeksjournalisten en media hier debet aan zijn.

Assembleelid Asiskumar Gajadien

Gajadien behandelde de begroting van Financiën. Hij wilde weten wat het beleid is van de interne controle en de Centrale Landsaccountants Dienst (CLAD). Hij merkte op dat Suriname steeds lager scoort op de lijst van Transparancy International.

Schandalen

“Er is een mega-Asycuda fraude geweest. Waar is het OM?. De hoofdverantwoordelijken hiervoor zijn in eerste instantie geïdentificeerd. Ook douaneambtenaren waren hierbij”, stelde het assembleelid. Hij merkte op dat deze douaneambtenaren zelfs zijn bevorderd. Uiteindelijk is de hele zaak in de doofpot beland.

Hij betoogde dat honderden containers alcoholproducten richting Frans-Guyana gaan, als te zijn doorvoer. “Checkt u de statistieken van import Frans-Guyana uit Suriname. Bijna nihil. We kunnen zo doorgaan. Zou de impact van het Asycuda-schandaal te groot zijn voor de samenleving? Regering, ministers ik wil antwoord hebben. We zien een andere mega corruptieschandaal bij Surpost. Weer zien we een principe van zachte heelmeesters? De uitkomst van dit schandaal durf ik al te voorspellen. Enkele verdachten die waarschijnlijk berecht zullen worden en de personen die gezorgd hebben voor onderzoek en dat alles boven water komt worden opgeofferd”, aldus Gajadien.

Waar blijft OM De politicus vroeg zich af waarom het OM niet ingrijpt als de minister niet wil meewerken aan dit onderzoek. “OM u kunt toch ook een doorlichtingsaccountants-onderzoek instellen. Betaal ervoor, die middelen haalt u toch weer binnen. Of komt u naar het parlement als wij bewindslieden in staat van beschuldiging moeten stellen vanwege geconstateerde onregelmatigheden. Maar nee, zachte heelmeesters”, stelde Gajadien. Vicevoorzitter Ruth Wijdenbosch die op dat moment de vergadering leidde, vroeg het assembleelid om zich via haar tot anderen te richten.

Nog een ander corruptieschandaal is het mega olie-schandaal. Personen zijn volgens de politicus vanaf december opgesloten, “maar douaneambtenaren die ook hieraan schuldig zijn, lopen nog vrij en blij rond”. Gajadien zei dat hij vanmorgen informatie heeft gekregen dat een douanier is aangehouden. “We krijgen weer enkele slachtoffers en praktijken gaan verder door, alleen wordt alles nu in een ander hoesje gestoken”, merkte hij op.

Gajadien zei dat er schandalen zijn met grond, CDFS-schandalen, Carolinabrug- schandaal, Surinamerivier-brug schandaal, 400 ton padi schandaal etc; schandalen op schandalen, maar onderzoek blijft uit. “Regering, president is dit uw aangekondigde kruistocht tegen corruptie? Graag antwoord hierop, president. President wilt u op zo een manier Suriname’s positie verbeteren op de lijst van bijvoorbeeld Transparency International?”, is de vraag van Gajadien.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

31-01-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics