Nickerie.Net, dinsdag 31 januari 2012


Haïti,Guyana en Suriname corruptste Caricom-landen

door Ivan Cairo, 30/01/2012

Paramaribo - Haïti,Guyana en Suriname zijn de corruptste landen in de Caricom. Op de jongste Corruption Perception Index (CPI) van Transparency International staan ze respectievelijk op de 175ste,134ste en 100ste plaats op een lijst van 183 landen. Suriname deelt met een score van 3.0 de 100ste positie overigens met Argentinië, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Indonesië, Madagaskar, Malawi, Sao Tome en Principe en Tanzania. Landen kunnen scoren tussen 0 en 10, hoe hoger de score hoe minder corrupt het betreffend land is. In 2010 was Suriname vanwege gebrek aan informatie niet opgenomen op de index. In 2009 stond het land op de 75ste plek.

Weinig aanpak

Dat het land een lagere notering heeft gekregen, komt voor assembléelid Melvin Bouva (MC/NDP) niet als een verrassing. “Wij hier in Suriname hebben geen internationale index nodig met betrekking tot corruptiebestrijding, omdat we zelf weten dat het op dat stuk helemaal niet goed gaat”, zegt Bouva in gesprek met de Ware Tijd. Het beleid en naleving van reeds bestaande wetten waarmee corruptie al aangepakt kan worden, moet volgens hem geëffectueerd worden en dienen controlemechanismen en -instituten van de overheid efficiënter gemaakt te worden.

De politicus wijst erop, dat talrijke ministeries geen afdeling Interne Controle hebben, “een van de eerste organen om de schijnwerpers alvast te richten op corruptie”. Ook instituten zoals de Rekenkamer en het parlement moeten versterkt worden om hun controlerende taken op het handelen van de overheid te verbeteren. Aan de andere kant dienen departementsleidingen hun taken serieuzer aan te pakken en moet ook de sociale controle op de werkvloer bij de overheid ervoor zorgen dat ambtenaren zich niet vergalloperen. “Er moet ook daar een klimaat van checks and balances zijn”, meent Bouva.

Schandaal op schandaal

Oppositieparlementariër Asiskumar Gajadien, stelt dat corruptie de ingrijpendste belemmering is voor de ontwikkeling van een land. Hij vindt het jammer dat Suriname op de corruptie-index maar niet vooruit komt. Alleen al het feit dat veel corruptieschandalen niet worden aangepakt spreekt boekdelen.

Hij wijst op het Asycuda-schandaal en de verdwijning van 400 ton padie een aantal jaren geleden, waar geen strafvervolging is gekomen. De meest recente schandalen zijn de fraude bij Surpost en de perikelen rond de Carolinabrug. “Al deze zaken zijn indicaties dat we het niet zo nauw nemen met regels en zaken niet tot de bodem uitzoeken”. Terwijl de regering transparantie belooft, wijzigde ze juist de regels omtrent openbare aanbestedingen door het bedrag op te trekken naar SRD 1,5 miljoen, waarbij slechts drie offertes opgevraagd hoeven te worden. Het assembléelid benadrukt, dat de bestaande wetgeving de regering en het Openbaar Ministerie voldoende ruimte biedt om op te treden.

Bescherming klokkenluider

De zo vaak door opeenvolgende regeringen aangekondigde anti-corruptiewet is volgens de twee volksvertegenwoordigers een “extra middel dat in tegenstelling tot andere wetten voornamelijk de klokkenluider kan beschermen”.

Intussen heeft de commissie van rapporteurs zich al diepgaand gebogen over de concept Anti-corruptiewet. Het wetsontwerp is op advies van de commissie voor enkele wijzigingen teruggenomen door de regering. Bouva verwacht dat de wet nog dit zittingsjaar of in 2013 wordt aangenomen.

Rangschikking

Van de Caricom-landen staat Barbados het hoogst genoteerd, met een score van 7.8 gevolgd door Bahamas met 7.3 en St. Lucia met 7.0. Het minst corrupte land is Nieuw-Zeeland met een score van 9.5, gevolgd door Denemarken (9.4) Finland (9.4), Zweden (9.3) en Singapore (9.2) die de top vijf completeren. De VS staat op de 24ste plek met een score van 7.1.Transparency International meldt dat tweederde van de landen een score heeft van minder dan 5.0.

De corruptiewaakhond stelt, dat ook het afgelopen jaar regeringen er maar niet in slaagden burgers te beschermen tegen corruptie, zij het misbruik van overheidsfondsen, smeergelden of geheimzinnige besluitvorming. Volgens de organisatie is de ranglijst samengesteld aan de hand van 17 verschillende enquêtes en beoordelingen. Ook wordt benadrukt, dat de notering van een land in het ene jaar, niet vergeleken mag worden met de score van het jaar daarvoor.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

31-01-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics