Nickerie.Net, dinsdag 31 januari 2012


Rechtzaak Bagwatpersad Shankar voortgezet - ‘DC is autonoom bij decentralisatie’

31/01/2012

Paramaribo - Binnen het systeem van decentralisatie van districten is de districtscommissaris een “extreem autonoom” volgens advocaat Irvin Kanhai. Hij zei dit gisteren tijdens het getuigenverhoor in de zaak tegen ex-districtscommissaris van Nickerie Bagwatpersad Shankar en zes andere personeelsleden van het commissariaat. De verdachten worden verweten staatsgelden achterover te hebben gedrukt. Het zouden directiegelden zijn voor toezicht op werken die in Nickerie zijn uitgevoerd.

Volgens het decentralisatiehandboek zou er toezicht op de dc gehouden moeten worden door de Rekenkamer, die op haar beurt verantwoording verschuldigd is aan De Nationale Assemblee (DNA). “Niet eens aan de minister van Regionale Ontwikkelingen is hij verantwoording verschuldigd”, zegt de advocaat van Shankar. De getuige, de districtsadministrateur van Wanica, was het echter niet helemaal met de raadsman eens. Rechter Alida Johanns riep de districtsadministrateur en directeur Roland King van Openbare Werken op als getuige, maar King verscheen niet op de zitting.

Corruptie

Ook vindt Kanhai het systeem van openbare uitbestedingen bij gedecentraliseerde districten “corruptiegevoelig”, omdat de controleur in zekere mate afhankelijk is van de aannemer. De districtsadministrateur getuigde gisteren hoe er toezicht gehouden moet worden op de uitvoering van uitbesteedde werken en de raadsman kwam vervolgens tot die conclusie. Voor het toezicht op de werkzaamheden van de aannemer wordt er iemand van de Civiel Technische afdeling aangewezen. Deze ambtenaar moet voortdurend aanwezig zijn bij de werkzaamheden. Alle benodigdheden voor toezicht op de werkzaamheden, zoals telefoonkosten en transportkosten, worden op de begroting van de aannemer opgebracht. Ook wanneer de ambtenaar na reguliere tijden door moet werken, moet de aannemer voor zijn voeding zorgen. Kanhai gaf aan dat de uitvoerder en de controleur op die manier “uit één bord eten”. Ook hiermee was de getuige het niet helemaal eens, maar zij bevestigde wel dat de districtscommissaris geen geld zou mogen ontvangen voor directievoering.

Raadsman Frank Truideman probeerde via de getuige na te trekken of er ooit een rapport van de Rekenkamer is uitgebracht over deze zaak. De getuige kon hierop echter geen antwoord geven.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

31-01-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics