Nickerie.Net, zondag 05 februari 2012


DR Nickerie wil Stalweide afstaan voor veeteelt

NICKERIE Tijdens een openbare vergadering van de Districtsraad in Nickerie werd het voorstel gedaan de Stalweide af te staan aan de veeboeren. De problemen duren voort en veeboerenorganisaties liggen met elkaar overhoop om het gebruik van de grond.

Daarnaast is geconstateerd dat er dieven bezig zijn koeien te stelen op de Stalweide. De DR leden zijn het unaniem eens dat het zo niet door kan gaan. Besturen van verenigingen die het beheer hebben over de Stalweide werken niet samen waardoor de problemen zich blijven opstapelen.

Er moet een einde aan het probleem komen en men ziet de juiste oplossing door de Stalweide te verdelen onder de veeboeren. Zo heeft ieder zijn eigen plek.

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /GFC

05-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics