Nickerie.Net, vrijdag 10 februari 2012


SZN en WiNgroep werken aan verbetering zorg Nickerie

door Beta Debidien, 10/02/2012

NIEUW NICKERIE - Het Lachmipersad Mungra Streek Ziekenhuis Nickerie (SZN) en de WiNgroep gaan samenwerken om de zorg voor de plaatselijke gemeenschap verder te verbeteren. Dit jaar zullen beide organisaties onderzoeken op welke terreinen dit kan geschieden. Volgens Rob Mooij, coördinator van de WiNgroep, moeten concrete afspraken in 2013 volgen.

Woensdag heeft hij samen met Antoine Elias, waarnemend directeur van het SZN een memorandum of understanding getekend. “We zijn heel lang bezig om te kijken hoe we via intensievere samenwerking de zorg kunnen verbeteren in het district”, zegt Mooij.

Waarnemend directeur van het SZN, Antoine Elias, Dauletram Ramlal en coördinator van de WiNgroep Rob Mooij geven elkaar de hand na de ondertekening van het memorandum of understanding.-dWT foto/Beta Debidien.

Sectoren

Onder meer gezondheidsvoorlichting en activiteiten gericht op de versterking van (financieel) management, organisatie, beleid voor de medische zorg en kennisuitwisseling zijn geidentificeerd. Maar ook activiteiten gericht op diag-nostiek en begeleiding van kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen, drama- en muziektherapie voor kinderen op de kinderafdeling. Opgenomen is begeleiding/activering van mensen met een verstandelijke beperking, de ontwikkeling van spreekuren voor seniore burgers in de polders en meer zicht op hoge bloeddruk en diabetesproblematiek.

De organisaties willen ook versterking van mantelzorg, waaronder een verpleegafdeling voor seniore burgers in Nieuw Nickerie op het terrein van de WiNgroep. Mooij is uitermate blij met de intentieverklaring en rekent op een vruchtbare tijd. Elias hoopt dat na evaluatie verder inhoud kan worden gegeven aan de verbetering van de zorg voor de mens in Nickerie.-

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

10-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics