Nickerie.Net, vrijdag 10 februari 2012


‘Wijdenbosch, Alibux en Jozefzoon ontvangen ministerssalaris’

10-02- 2012

Paramaribo - Bouterse heeft ervoor gezorgd dat terugwerkend vanaf 1 oktober 2011,  de heren Jules Wijdenbosch, Errol Alibux en Eddy Jozefzoon het riante salaris van een minister mogen ontvangen. Het blijft niet daarbij. De heren hebben ook recht op alle emolumenten die horen bij het ambt van een bewindsman. Dat betekent dat zij ook recht hebben op een chauffeur, een representatieve dienstauto en beveiliging. Andy Rusland krijgt de helft van wat een bewindsman toekomt. Dit alles zei het lid Ronald Venetiaan gisteren in De Nationale Assemblee (DNA). Venetiaan vroeg zich af of er ‘drie en een half ministers’ zijn bijgekomen.

Andre Misiekaba stoorde zich aan de onthulling van Venetiaan. Hij vindt dat de regering dit moet ontkrachten. ‘Wanneer er kritiek moet worden geleverd op deze regering ben ik daar. Maar de oppositie moet niet met oneigenlijke zaken komen. De regering mag gerust regeren, er zijn 36 zetels.’

Guno Castelen vindt dat de regering onwaardig bezig is door drie adviseur het salaris van een bewindsman te laten ontvangen.

In de betreffende resolutie staat dat de regering heeft gelet op de ‘Wet Financiële Voorzieningen Ministers en Onderministers’ en een resolutie die op 23 mei 2011 is geslagen waarin de nieuwe organisatiestructuur van het kabinet  van de president wordt geregeld.

Er is overwogen dat er invulling moet worden gegeven aan de functies van raadsadviseurs zoals is vastgesteld in de resolutie van 23 mei. Deze personen moeten over een brede kennis van zaken en ervaring op beleidsniveau beschikken. Het gaat om vier specifieke gebieden: burgerlijke en staatsrechtelijke aangelegenheden, nationale economie, buitenlandpolitiek en ontwikkeling van de internationale rechtsorde op het gebied van wetenschap en technologie.

De president besluit dat Wijdenbosch hem voltijds mag adviseren over bestuurlijke en staatsrechtelijke aangelegenheden.  Alibux mag dat op het gebied van buitenlandse politiek en ontwikkeling van de internationale rechtsorde doen. Jozefzoon adviseert Bouterse voltijds op het gebied van sociale en educatieve ontwikkeling, terwijl Rusland deeltijds raadsadviseur over nationale economie wordt.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /DBS

10-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics