Nickerie.Net, zondag 12 februari 2012


Splitsing binnen BVD onafwendbaar

Paramaribo - Binnen de Basispartij voor Vernieuwing en Democratie (BVD) is er beroering ontstaan. Het congres dat voor vandaag gepland was door het hoofdbestuur onder leiding van de zakenman Dilip Sardjoe, is afgelast. Daar zou over de toekomst van de partij worden gesproken. Nu is er voor 11 maart een bestuursverkiezing uitgeschreven.

303 kernen van de BVD hebben intussen een spoed algemene ledenvergadering uitgeschreven voor zondag 19 januari. De groep die tegengas geeft, zegt dat Sardjoe bezig is de partij te leiden naar de Nationale Democratische Partij. De mensen die hier niet eens mee zijn, willen de BVD behouden. Zij hopen dat Sardjoe tijdig tot inkeer komt.

Breuk

Sardjoe en Mungra De actiegroep vindt dat Sardjoe samen met de partijraad besloten heeft het congres niet door te laten gaan, want hij zou daar de meerderheid niet achter zich krijgen. BVD-secretaris Jerrel Rotsburg meldt in een advertentie dat de partijraad op 3 februari met meerderheid van stemmen heeft besloten om geen congres meer te houden op 12 februari. Er komt een nieuw buitengewoon congres, waar er verkiezingen worden gehouden.

Starnieuws verneemt dat er een definitieve breuk is gekomen tussen Sardjoe en ondervoorzitter Dharm Mungra. De meningsverschillen over de toekomst van de partij konden niet worden bijgelegd. Mungra om commentaar gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hij uitgenodigd is voor de spoed algemene ledenvergadering van de meerderheid van de partij die de eigen identiteit wil behouden. Hij zal ingaan op de uitnodiging en rekenschap geven over de verwikkelingen binnen de partij.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

11-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics