Nickerie.Net, dinsdag 14 februari 2012


Minister Wijnerman deel van financieel schandaal Surpost

Minister Adelien Wijnerman van Financien is begonnen aan de eindrit. Ze ging deze week naar De Nationale Assemblée (DNA) om vragen te beantwoorden als onderdeel van de verdediging van de begroting 2012 tegenover het parlement. Maar toen DNA naar antwoorden zocht over de grootscheepse fraude bij het staatsbedrijf Surpost, weigerde ze om verder te praten. Nu heeft het werk van de regering, casu quo elke minister, drie belangrijke aspecten: het maken van beleid, het uitvoeren van beleid en het toelichten, casu quo verantwoorden van beleid. Hoewel vaak de toelichting en verantwoording worden nagelaten, is dat even belangrijk als de overige twee.

Wijnerman weigerde dus DNA als afvaardiging van het volk te vertellen wat er reilt en zeilt. Maar waarom nam ze die houding aan? Het is niet moeilijk dat te beredeneren. Wijnerman was in 2009 nog directeur van Financiën. En toen heeft ze staatsgelden, die bestemd waren voor Surpost, gestort op rekening van Godliep, de gevallen directeur. Godliep en enkele andere Surpost-toppers en anderen buiten het bedrijf, zitten nu in de gevangenis. Er loopt een politie-onderzoek. Vreemd genoeg denkt niemand eraan, dat als Godliep moet brommen, Wijnerman er even dik in zit. Het geld is niet per vergissing aan Godliep gegeven: SRD 1, 5 miljoen. Voordat ze het deed, had toenmalige minister Humphrey Hildenberg  haar gewaarschuwd, dat dat niet mocht en de bank had ook al geinstrueerd welke weg Surpost voor het geld moest bewandelen. Maar zo zie je weer, hoe NDP’ers op sleutelposten hun eigen draaiboek hebben en hoe ze een beleid in de knoop kunnen leggen en een minister in problemen kunnen brengen en debet zijn aan de financiële problemen van een staatsbedrijf. De vraag is, hoe Hildenberg haar zo lang heeft kunnen handhaven als directeur. De ironie wil, dat juist zij toen directeur was en dat juist zij nu minister is.

En nu documenten naar buiten zijn gekomen, waaruit glashard blijkt, dat ze niet alleen de instructies van de minister en de bank heeft genegeerd, is misschien ook duidelijk, waarom ze nu “stom” is geworden. Kortweg, het valt haar moeilijk daar te komen uitleggen, hoe ze midden in of in het verlengde zit van een fraudeschandaal of hoe ze heeft nagelaten, zodanig te handelen, dat de fraude niet zou plaatsvinden of tijdig zou zijn ontdekt. Ze verschool zich achter politieonderzoek. Is dat politieonderzoek wel eerlijk, als niet ook de minister wordt onderzocht? Zal Justitie meewerken aan het opofferen van Godliep en zijn mannetjes, omdat de minister tot de hogere goden behoort? Moet het Openbaar Ministerie niet ingrijpen en op hoger niveau een onderzoek starten, en in het kader daarvan, haar door tussenkomst van DNA in staat van beschuldiging stellen? Heeft Wijnerman zelf geen yeye om aan te voelen, dat ze op dit moment zichzelf, haar partij, de coalitie en het hele land een grote dienst bewijst en pas op de plaats maakt, zodat een objectief onderzoek kan plaatsvinden? Zij is niet de eerste. Het overkwam ook Balesar, Alibux, Gilds en anderen. Als minister kan je onmogelijk blijven zitten, als jouw eigen naam wordt genoemd in een fraude of andersoortig criminele zaak. En bij Wijnerman is het niet alleen maar genoemd, de papieren liggen er, bewijzen zijn deze week gepubliceerd door de media. Het is geen mening of stemmingmakerij. De bankpapieren tonen gewoon aan, dat Wijnerman SRD 1,5 miljoen van de Staat, dus van het volk, heeft gegeven aan Godliep. Dus dan kent heel Suriname nu de echte reden, waarom Wijnerman geen uitleg kan en wil geven aan DNA. Het is natuurlijk ook mooi om te weten, wat de band tussen de twee is waarvan het manneke een dergelijke storting eventjes kreeg bijgeschreven.

Maar ongeacht haar rol in deze kwestie, een minister mag niet wegkomen, met het excuus dat ze niet praat omdat de politie bezig is. Er is sprake van gescheiden machten in de Trias Politica. Deze drie machten behoren samen en afzonderlijk zo integer te zijn, dat wat de ene doet, het werk van de ander niet mag schaden. Voorbeelden: 1. Ongeacht of de politiek iets bestudeert, als de politie of rechter moet ingrijpen dan doet die dat. 2. Ongeacht of de regering bezig is met iets, als DNA moet ingrijpen, dan doet ze dat. 3. Ongeacht of DNA met iets bezig is, als de regering erover wil praten, dan doet ze dat. 4. Hoe komt het dan, dat nu de politie/justitie bezig is met deze zaak, dat ineens de regering en/of DNA monddood zijn? Er heerst al enkele jaren een verziekte situatie bij de Surinaamse politie, dat je niet mag praten over onderwerpen, die bij de rechter liggen. Daarmee wordt de democratie ondermijnd. Overigens, dan mag anders niemand de komende tijd meer praten over president Desiré Bouterse, want zijn zaak is bij de rechter. Het is een goedkoop excuus van veel politici wanneer ze in problemen zijn geraakt. Maar Wijnerman moet weten, dat het niet zo gemakkelijk is om voor verantwoordelijkheid te dokken. Dacht ze dat met het snel bedanken van de nieuwe interimmanager, haar tori niet boven water zou komen?

Kom op, minister, u mag wel zwijgen, maar ondertussen moet u wel pas op de plaats maken. Mevrouw Wijnerman, wilt u voor enige tijd in de wachtkamer plaatsnemen, alstublieft? Dank u!

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /De West

13-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics