Nickerie.Net, vrijdag 24 februari 2012


Bouterse schoffeert de VHP

President Desiré Delano Bouterse heeft afgelopen donderdagavond 16 februari, in niet mis te verstane bewoordingen de politieke partij de VHP, in het parlement geschoffeerd. Het is een ongehoorde brutaliteit van president Desi Bouterse om VHP’ers in het parlement, het hoogste college van staat, te beledigen.  De president zei dat hij genoeg materiaal (bewijzen) heeft om de helft van de VHP op te sluiten.  De VHP aanhang is woedend en teleurgesteld. 

De president moet even rustig wachten wanneer het 8 decemberproces afgerond is en dan pas zeggen wie als eerste bij de gevangenis moet aanmelden en wie opgesloten wordt.  Parlementslid Santokhi, voorzitter van de VHP, heeft de president direct erop gewezen dat hij buiten zijn boekje is geweest. Hij wees de president op de leer van de trias politica,  namelijk dat de drie machten: de Uitvoerende Macht, de Wetgevende Macht en de Rechterlijke Macht gescheiden van elkaar opereren.

Santokhi zei dat als de president kennis draagt van frauduleuze handelingen, hij die bij de PG moet deponeren.  Hij is niet bevoegd mensen op te sluiten. De opmerkingen van de VHP voorzitter waren goed gedocumenteerd, derhalve had de president geen andere keus dan die te accepteren.  Het is triest te mogen constateren dat de president de leer van de trias politica niet snapt. Het Staatshoofd zei tegen de VHP voorman dat u de stoel zult vasthouden als het onderzoek af is.

Sedert 1987 is Bouterse bezig de beerput van personen open te maken, echter heeft hij nooit  eentje open gedaan. Hij doet gewoon aan snoeverij, hij moet oppassen dat zijn beerput een keertje opengemaakt wordt, dan ben ik er zeker van dat de stank onhoudbaar zal zijn. Door de ongenuanceerde  uitspraak van Bouterse  in het parlement is de hele VHP familie gecriminaliseerd.  Hij heeft deze uitspraak doelbewust gedaan alleen om VHP’ers te kwetsen.  

Op een subtiele manier heeft hij vooral de Hindostanen gecriminaliseerd, omdat hij weet dat de VHP grotendeels uit Hindoestanen bestaat. Bouterse heeft de Hindoestanen gemeenschap altijd verguisd,  de meeste ouderen onder ons zullen wellicht herinneren aan de verfoeilijke uitspraak van Bouterse gedaan in 1987 in Ocer. Toen zei hij dat de Hindoestanen zich de hele dag bezig hielden met kakaré, kakaré. Hij bedoelde daarmee dat de Hindostanen de hele dag hindostaans praten.

Laat president Bouterse ontkennen dat hij die uitspraak niet gedaan heeft. Via bepaalde rijke Hindostaanse zakenlui is Bouterse aan de macht gekomen. De doorsnee Hindostaanse burger heeft het niet door, dat hij/zij via deze rijke Hindostaanse zakenlui gebruikt wordt als stemvee voor Bouterse.  Bepaalde figuren gaan me straks verwijten dat ik etnisch bezig ben,  echter wat ik hier schrijf is de naakte waarheid. Ook vele NDP’ers van Hindostaanse en niet Hindostaanse afkomst zijn pissig over de uitspraak van Bouterse.

De informant die mij eerder informatie had doorgespeeld, dat de beschikking van Sasur ingetrokken zou worden is nu bewaarheid.  President Bouterse heeft de intrekking van de beschikking in het parlement bekend gemaakt. Leest u mijn artikel: “president Bouterse presteert ondermaats” (1) waarin ik eerder heb aangegeven dat de beschikking van Sasur ingetrokken zou worden.  President Bouterse neemt niet zo nauw met normen en waarden, in het parlement is hij  grof uitgevaren tegen ex-president Venetiaan. Ook heeft hij eerder kans gezien om zelfs het parlement te beledigen.  Algemene normen en waarden laten hem koud.

In 2010 had Charles Pahlad ook de VHP beledigd toen het Nw Front de verkiezingen verloor  en hij alle VHP’ers had opgeroepen om van de Wijdenbosch te springen.  Beledigen van mensen zit gewoon in het bloed van bepaalde topfiguren uit de NDP. Rashied Doekhie is één van de figuren die altijd beledigend uitlaat over de oppositie en de gewone burgers. In de periode 1996 -2000 hadden we een regering met een NDP signatuur,  en in deze periode is er flink gegraaid in de geldpot van de centrale bank van Suriname.

We kennen de spraakmakende goudswap, waarbij de goudvoorraad  na goedkeuring van Jules Wijdenbosch als onderpand op de markt werd geplaatst. Ongeveer 40 miljoen US dollar kan nog steeds niet verantwoord worden. Laat mij duidelijk stellen dat de gewone leden van de NDP niets te maken hebben met de corruptieve praktijken. Het zijn maar enkele exponenten uit de NDP, de parasiterende graaiers en zakkenvullers.  Het verbaast de informant, dat het Front in 2000 de PG niet gevraagd heeft om een onderzoek te plegen naar de corruptieve praktijken van de regering Bosje en haar entourage waartoe ook Bouterse behoorde.  Hij zei ervan overtuigd te zijn dat als er toentertijd een onderzoek ingesteld was, allemaal opgesloten zouden worden.  

De politieke zwerver,  tevens  “rechercheur” Theo  heeft aangegeven dat door de vorige regering corruptie is gepleegd  op  OW&V, echter durft hij niet naar de PG te stappen. Een verhaal dat gebaseerd is op leugens, heeft van nul en generlei waarde.  Toen Doekhie in de oppositie zat kwam hij vaak met een doos vol paperassen in het parlement met zogenaamde bewijzen over corruptie. Theo heeft nu de rol van Rashied Doekhie overgenomen.  En de verhalen van de president over de gratieverlening van Meriba, de salarissen van de pseudo-adviseurs, de Skalian en de Carolina brug, zijn gewoon indianenverhalen zoals men dat placht te zeggen. Deze verhalen zijn geen knip voor zijn neus waard.

De oppositie heeft vragen gesteld over de huidige corruptieve praktijken op OW&V. De vragen zijn  goed onderbouwd  met feiten, echter weigert de president in te gaan op deze kwestie.  Hij trekt steeds nieuwe rookgordijnen op, om recht te praten wat krom is. De president had plechtig beloofd dat hij de kruistocht tegen de corruptie zou ondernemen, echter zien we dat de corruptie toeneemt. Nu hij het kruis heeft zegent hij zichzelf en zijn kabinet met vorstelijke salarissen en lucratieve zaken.  Ik heb al eerder aangegeven dat de corruptie niet meer bestreden maar geïnstitutionaliseerd wordt.  

Naipal.A.I

Bron / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

21-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics