Nickerie.Net, vrijdag 24 februari 2012


Nickerie heeft weer een districtscommissaris, DC Wedperkash Joeloemsingh

Nickerie - Districtscommissaris (dc) Wedhperkash Joeloemsingh heeft vandaag het roer van het district Nickerie overgenomen van collega Roline Samsoedien. Hij wil Nickerie de komende jaren leiden naar grotere hoogten. In haar toespraak bedankte de scheidende dc Samsoedien alle mensen in het district voor hun bijdrage en samenwerking.

DC Samsoedien draagt de inventaris van het district Nickerie over aan collega Wedperkash Joeloemsingh.

Het was volgens Samsoedien niet altijd even eenvoudig omdat Nickerie een aparte uitdaging is, maar samenwerking is de sleutel tot succes. Zij drukte de nieuwe dc op het hart om te handelen conform het beginsel van gelijkheid. Daarnaast moet hij oprechtheid en eerlijkheid hoog in het vaandel dragen. Het ondergeschikt maken van persoonlijke belangen aan die van het district is een must. “Immers, de functie van districtscommissaris is geen eenvoudige, je zal moeten laveren binnen een politiek bestuurlijk bestel. Gelukkig sta je er niet alleen voor en kun je rekenen op de ondersteuning van alle andere diensten”, zei Samsoedien.

Rijdende trein

Nickerie is een landbouwdistrict, er is dus veel te doen met infrastructuur, natte en droge civieltechnische werken. "Gelukkig heeft Joeloemsingh meegelopen en is hij bekend met de op stapel liggende projecten", zei Samsoedien. Zij wenste de nieuwe dc een succesvolle carrière toe. Joeloemsingh heeft ook stage gelopen bij districtscommissaris Ravin Jiawan van Wanica.

Zware job

Joeloemsingh beseft volledig dat hem een zware job te wachten staat. Hij is ervan verzekerd dat hij met medewerking van de samenleving een positief resultaat zal boeken. De dc beloofde klaar te staan voor eenieder ongeacht de politieke kleur. Hij zal altijd werken op basis van oprechtheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid.

Zijn principe is: “Geld geeft een goed leven maar is geen garantie voor een gelukkig leven.” Joeloemsingh bedankte eenieder voor zijn introductie en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking voor de verdere opbouw van het district Nickerie.

Bron / Copyright:

Nickerie.Net / NSS / Fos Network

24-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics