Nickerie.Net, zondag 26 februari 2012


1.200 hectare padie dreigt te verzuipen

Beta Debidien, 24/02/2012

NIEUW NICKERIE - Iets meer dan 1.200 hectare half rijpe padie die binnenkort moet worden afgeoogst in de Clarapolder ten westen van het district Nickerie, dreigt te verzuipen. Verstopte afvoerleidingen in combinatie met de zware regenval, worden als hoofdoorzaak van dit probleem aangemerkt. De afvoerleidingen moeten het (overtollige) water via de Clarasluis afvoeren naar de Corantijrivier. “Het gaat om de series A, B, C en D waar arealen tot kniehoogte door regenwater zijn overspoeld’, vertelt rijstboer Somnath Raghoenandan.

Asociaal gedrag Volgens hem zijn er twee afvoerleidingen, elk ongeveer zeven kilometer lang en vijf meter breed, die het totaal gebied moeten ontwateren. De series A en B zijn aangewezen op één lozing, terwijl de series C en D op de andere. “Het grootste probleem is, dat onze collega-boeren helemaal niet meewerken aan het onderhoud van de leidingen, maar ze willen wel water afvoeren om hun arealen droog te kunnen leggen.”

Een dichtbegroeid kanaal in de westelijke polder. Het regenwater kan door de begroeiing niet makkelijk wegstromen, waardoor arealen niet kunnen worden drooggelegd.-dWT foto/Beta Debidien .

Raghoenandan zegt, dat boeren die dicht bij de Clarasluis zitten zich vaker schuldig maken aan dit asociaal gedrag. De overheid wordt gevraagd extra maatregelen te treffen tegen deze asociale lieden, die bewust anderen zouden duperen. “We willen graag, dat de overheid boetes oplegt aan boeren die hun deel van de infrastructuur niet onderhouden.” Raghoenandan benadrukt, dat er ook heel goede boeren zijn die zelfs hun machines inzetten om verstoppingen te helpen verwijderen. Hij vindt dat de overheid wel goed werk verricht door de mensen aan te manen. “Jammer dat het daarbij blijft en er geen acties wordt ondernomen door de overheid.”

Sewcharan Uday zegt, dat de overheid heel weinig heeft gedaan in de afgelopen drie seizoenen aan zowel de natte als droge infrastructuur vooral in de westelijkepolders. Volgens hem zijn de meeste lozingen in de verschillende landbouwgebieden bijna dichtgeslibd en deze moeten dringend worden opgehaald. “Alleen dan zullen boeren in staat zijn hun arealen in deze regenperiode droog te leggen”, zegt Uday. Hij stelt voor om de leidingen voortaan chemisch te onderhouden.

“Natuurlijk moet eenieder bijdragen, want we kunnen de enorme kosten die daarmee gepaard gaan niet overlaten aan slechts enkelen.” De krant verneemt dat de bestuursdienst Westelijke Polder perceeleigenaren herhaaldelijk heeft aangeschreven, dat zij hun deel van de loosleidingen moeten opschonen. Boeren gaan dit probleem nu onder de aandacht brengen van de nieuwe districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

26-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics