Nickerie.Net, zondag 26 februari 2012


Vermoedelijk minder voedselpakketten uit Holland

Eric Mahabier en Ivan Cairo, 23/02/2012

DEN HAAG/ PARAMARIBO - De crisis in Europa en de recessie in Nederland heeft ook directe invloed op Suriname. Familie en vrienden in Nederland hebben deze maand 15 procent minder levensmiddelenpakketten naar Suriname gestuurd dan in januari het geval was. In januari was er nog sprake van een stabiele situatie.

“Ik ben pessimistisch als ik een prognose voor de komende maanden moet maken. De crisis is ook op de Surinamers in Nederland van invloed en dat merken we ook in de verscheping”, reageert directeur Otto Beek van Surinam Air Cargo. “Januari is een beetje stabiel geweest. Hoewel februari nog niet om is, merken we nu al die daling”, zegt Beek verder. Surinam Air Cargo zit al ongeveer 20 jaar in de lucht- en zeevracht van en naar Suriname en is in Nederland één van de grote verzenders van postpakketten naar Suriname. Overigens is niet bij alle lokale bedrijven een terugval te merken.

Een vrouw met een pakket in het kantoor van Surpost. Geschenkpakketen uit Nederland vertonen een dalende trend, gezien de recessie in dat land.dWT foto/Irvin Ngariman -.

Beek relateert de daling in de verscheping aan de economische crisis in Europa. Die hebben ook zeker invloeden op de Surinamers in Nederland. Ook hun pensioenen worden ingekort. Ook de Surinaamse gemeenschap heeft te maken met stijgende werkloosheid. De directeur van Surinam Air Cargo wijst naar de lange rijen bij voedselbanken in onder andere Amsterdam. Heel veel Surinaamse Nederlanders staan in die rijen om van de voedselbank gratis levensmiddelen en andere etenswaren te krijgen. “Dit zijn feiten. We zijn in crisistijd. De mensen hebben minder te besteden en dat is te merken aan de pakketten. De nieuwe armoede noemen we dit.” Beek zegt uit ervaring te weten dat wanneer het slecht gaat met Nederland, het op termijn ook slecht gaat met Suriname. Hoewel hij niet veel bedrijfsgegevens prijs wil geven merkt Beek wel voorzichtig op dat op dit moment op z’n minst 1 container aan postpakketten per week minder naar Suriname gaat.

Situatie lokaal

Dat er mogelijk minder pakketten naar Suriname zijn gekomen, wordt beaamd door het bedrijf Suriname Service Line (SSL). Daar wordt zelfs een significante daling geconstateerd in vergelijking met het laatste kwartaal van 2011. Het aanbod is “heel veel minder”, zegt administratief medewerkster Carol Veldwijk. In de periode september-december 2011 haalde SSL om de twee weken 4 tot 5 containers met pakketten binnen. Vanaf januari dit jaar wordt twee wekelijks nu één of twee containers binnengebracht. “Dat is wel een heel groot verschil”, constateert Veldwijk. Wat de oorzaak van de daling, kan ze vooralsnog niet aangeven.

Bij Central Freight Services is de situatie echter niet veranderd. “De aanvoer van die kant is nog constant. Mensen blijven hun familie hier steunen. Misschien niet elke week, maar we hebben wel mensen die frequent pakketten komen afhalen”, zegt Julie Niamut, office manager bij Central Freight Services. Dit bedrijf heeft de afgelopen weken geen terugval geconstateerd wat betreft vervoer van pakketten naar Suriname. “Om de ene week brengen we een 40-voet container uitsluitend met pakketten, en dat is tot nu toe niet veranderd”, zegt ze.

Remittances

In hoeverre de crisis ook van invloed zal zijn op de directe geldovermakingen, de zogenaamde remittances, naar Suriname, weet Beek vooralsnog niet. “Mensen hebben het moeilijk en het is afwachten hoe en wat.” Volgens de Nederlandse Bank hebben Surinamers in Nederland in 2009 ruim 200 miljoen euro naar familie en vrienden in Suriname overgemaakt.

Nederland kent ongeveer 169.633 huishoudens van Surinaamse origine. Een onderzoek van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) naar het geefgedrag van niet-westerse allochtonen, waaronder Surinamers, in 2007, wees uit dat Surinamers in Nederland in dat jaar ongeveer 63 miljoen euro naar het geboorteland hadden gestuurd. Gemiddeld stuurt de Surinaamse Nederlander 447 euro per jaar voor familie en vrienden naar Suriname.

Beek verwacht dat vanwege de crisis niet alleen minder dozen richting Suriname zullen gaan, maar ook minder geldovermakingen. “Waar men gewend was een doos te krijgen of te sturen zal het nu een halve doos worden. Men heeft gewoon minder te besteden.” Volgens Beek zijn in heel wat zaken tussen Surinamers in Nederland en Surinamers in Suriname paralellen te trekken. In Suriname is men voor eind van de maand “skeer” en in Nederland is een nieuw fenomeen waar te nemen bij de Surinamers. Die zijn al in de tweede week van de maand “skeer”. “Ik ben heel pessimistisch en we volgen de ontwikkelingen nauwlettend”, zegt Beek.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

26-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics