Nickerie.Net, dinsdag 28 februari 2012


Groei VHP bezorgt NDP kopzorgen

Sedert het aantreden van het nieuwe hoofdbestuur van de VHP onder leiding van de heer Santokhi maakt de partij een spectaculaire groei door. In alle opzichten ondergaat de partij een ware metamorfose. Samen met alle actoren van de partij is het hoofdbestuur bezig de partij op een hoger niveau te tillen. De partij is van een traditionele naar een niet- traditionele partij getransformeerd. De opmaat voor de spectaculaire groei van de partij heeft te maken met enkele aspecten, met elk een eigen dynamiek. 

VHP leider Santokhi

Allereerst: de visie en leiderschapskwaliteiten van de heer Santokhi. Hij heeft bewezen over visie en leiderschapskwaliteiten te beschikken. Hij weet als geen ander het publiek te boeien met een inspirerend verhaal, goede raad of humor. Hij toont leiderschap en weet zijn verhaal of redenering eenvoudig en kort uit te leggen. Als minister van Juspol en als voorzitter van  de CICAD,  heeft hij bewezen op een voortreffelijke wijze leiding te kunnen geven.

Ten tweede: de inzet en vastberadenheid van de partij zelf. Het hoofdbestuur en alle partijorganen zijn proactief. Het bestuur, partijorganen, gewone leden en sympathisanten nemen nu meer initiatieven om de partij sterker te maken. Om een goed beleid te kunnen formuleren, is de VHP dagelijks bezig haar voelhorens uit te steken naar wat er zich afspeelt in de samenleving.  En op basis daarvan een goed politiekbeleid uit te stippelen, dat garantie moet bieden voor een beter Suriname.

Ten derde: de transparantie van het beleid en de toegankelijkheid van de partij. Er is openbaarheid van bestuur, het beleid wordt in samenspraak met de gehele VHP familie geformuleerd. De partij is nu toegankelijker gemaakt voor een ieder. Het maakt helemaal niet uit tot welke ras, kleur, geur of geloofsovertuiging je behoort, een ieder is van harte welkom. Natuurlijk zijn er ook andere factoren die meespelen bij de groei van de partij. De groei van de partij is niet meer te stuiten, zij groeit als een kool.

De spectaculaire groei van de VHP is een voorbode van een nieuw elan voor een beter Suriname. De Politiek wordt niet gezien als een doel op zich, maar als een weg om gewenste veranderingen te realiseren. De partij wil niet alleen laten leiden door zaken op de korte termijn, maar doelen formuleren op basis van een langetermijnvisie. Het gedachtegoed van de partij is om tot een nieuw nationale politieke orde te komen. De partij heeft haar doelstellingen geformuleerd om bruggen te slaan om tot een nieuwe wereld te komen.

De partij is geen eendagsvlieg maar een partij die haar sporen heeft verdiend in de Surinaamse politiek. De VHP is een partij die zich inzet voor een beter Suriname. Het dalende vertrouwen van de kiezers in de regering, is ook een van de oorzaken dat zij hun heil zoeken bij de VHP en andere partijen. De huidige regering en de coalitie verbinden zich te weinig direct met de burger. Hun invulling van de democratie boet ingrijpend aan hun geloofwaardigheid in. Dit is ook een reden waarom een belangrijk deel van de kiezers de overstap maken naar de VHP.

Maandelijks schrijven er zich tussen de 250 en 300 nieuwe leden bij de VHP in. De  explosieve groei en de nieuwe ontwikkelingen van de partij bezorgen de NDP grote kopzorgen.  De VHP wordt te groot in de ogen van de NDP, zij voelt de nattigheid ervan. Dat de NDP, de hete adem in haar nek voelt door de expolsieve groei,  is te merken aan de laffe aanvallen die gepleegd worden op de partij door bepaalde exponenten van de NDP. 

Hierbij wil ik u dan verwijzen naar de recente aanvallen van Desi Bouterse, Rashied Doekhie en Theo Vishnudath. We kennen allemaal het gezegde: Een kat in het nauw maakt rare sprongen. En dat gebeurt met de NDP,  ze zijn zenuwachtig met de groei van de partij.  Ik heb informatie van mijn NDP informant dat er meer aanvallen zullen komen vanuit de NDP.  Ook zal er vanuit een andere hoek met vuil gesmeten worden.

Individuele personen die hun eigen belangen veilig willen stellen, lenen zich er voor om vanuit de papieren pers en de omroepen, de VHP en de overige partners te bekladden. Het is de dezelfde informant die mij de informatie doorgespeeld had dat de beschikking van Sasur ingetrokken zou worden. De president heeft na 10 dagen, nadat ik de informatie had gekregen,  in het parlement bekend gemaakt dat de beschikking ingetrokken zou worden.

De Nationale Democratische Partij (NDP), is van plan haar verkiezingstrein vroeg te starten. De de ondervoorzitter Clary Linger heeft aangegeven dat ze altijd vroeg starten met de campagne voor de volgende verkiezingen. Dat is natuurlijk een drogreden, de echte reden is de explosieve groei van de VHP.  Het NDP assembleelid Amzad Abdoel, geeft toe dat de VHP een enorme groei doormaakt. Hij zegt echter dat de groei van de VHP niet ten koste van de NDP gaat.

Evenwel weet hij als geen ander dat velen uit onvrede de NDP verlaten en zich aansluiten bij de VHP en andere partijen.  Ofschoon de ondervoorzitter van de NDP ontkent dat de vroege start van de verkiezingcampagne niet het motief is voor eventuele vervroegde verkiezingen, is er toch een indicatie dat er vervroegde verkiezingen komen vanwege de instabiele situatie van het land..

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

26-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics