Nickerie.Net, woensdag 29 februari 2012


Nickerie is veel meer dan alleen het rijstdistrict (deel1)

28-02- 2012
Ons aller westelijk district Nickerie, zoals bij een ieder bekend, is de rijstschuur van Suriname. Deze rijstschuur zorgt ervoor dat er voldoende rijst geproduceerd wordt voor de totale Surinaamse samenleving en de rest, ruim 70%, wordt geëxporteerd. Zodra wij de grens van Coronie voorbij rijden, zien wij rechts van de weg delen van de Bigi Pan. Deze pan heeft een oppervlakte van 683 km² of 68.300 ha. Een deel van Bigi Pan ligt in het district Coronie en het andere deel in het district Nickerie. De Bigi Pan trekt veel toeristen aan, vooral om de vogels, vissen, garnalen en het natuurschoon die deze pan ons te bieden heeft. Velen in Paramaribo vragen zich af wat Nickerie te bieden heeft. Vol enthousiasme gaan de mensen naar Nickerie. In de omgeving van de markt is het erg druk. Zij parkeren hun auto’s voor het commissariaat en gaan een wandeling maken onder de markt. Na een bezoek aan de markt, gaan zij vervolgens naar de Zeedijk. Op Zeedijk is er ook niet veel te halen. Als je op de Zeedijk bent, geniet je van  het bruisende water van de Atlantische Oceaan. Ga je naar de Rijsdijksluis  en je kijkt naar de overkant van de Corantijnrivier, dan kan je de bomen en de huizen van Skeldon nog zien. Sta je langer  op de Zeedijk dan kan je de activiteiten van de kleine boten, die de Backtrack-route onderhouden, goed waarnemen. De dagtoerist gaat vervolgens naar een restaurant in Nieuw Nickerie of naar een warung aan de Pisang Kapokweg. Na flink gegeten te hebben, keren zij soms dezelfde dag terug naar Paramaribo of zij gaan naar hun logeergelegenheid. In de avonduren is het heel rustig in Nieuw-Nickerie. Als ze eenmaal terug zijn in Paramaribo, dan zeggen zij tegen hun vrienden en kennissen: “Mi  ben go na Nickerie”.

Bekendheid geven aan Nickerie

In 2004 is door de toenmalige districtscommissaris Hardeo Ramadhin een boek over Nickerie  geschreven met als titel: “Het district Nickerie in Ontwikkelingsperspectief”(242 pagina’s in A4 formaat en ook in kleur). In dit boek kunt u veel gegevens over Nickerie vinden. De onderwerpen die in dit boek goed belicht zijn, zijn onder andere: het fysisch milieu, het Bigi Pan-gebied, de westgrens, de geschiedenis van Nickerie, de politieke ontwikkelingen, het grondbeleid, de demografie, de migratie, de polders, het dagelijkse leven, de ontwikkeling van de rijstbouw, de veeteelt, de visserij, de bacoveteelt, de ontwikkeling van de houtsector, over het onderwijs, over de volksgezondheid, over de religie, over de banken en nog meer. Dit district wordt heel weinig in positieve zin belicht. Je hebt een “president” in Nickerie die meer scheldt dan praat en denkt dat hij alles beter weet dan elke Nickeriaan. Ik hoop dat de Nickerianen over drie jaren (25 mei 2015) tot het besef komen dat deze “president”  voorgoed weg gezet wordt van het politieke toneel.  Nickerie heeft goed geschoolde, beschaafde en moraal hoogstaande politieke leiders in het parlement nodig.

De rol van politici in de samenleving                                                                                                                                                        

Politici hebben een grote verantwoordelijkheid in deze samenleving. Zij moeten het goede voorbeeld geven op alle fronten. Ik ga even terug naar mijn hoofdakteperiode (1974-’76) om de verloren kennis  van de psychologie weer voor de geest te halen. De psycholoog F.Künkel onderscheidt twee fundamentele krachten in de mens, namelijk: 1. Ichhaftigkeit; dienst van het ik: het geldings-en machtsstreven. 2. Sachlichkeit: dienst van de wereld, aan de gemeenschap; het aanpassen aan de zakelijke eisen van het leven. Bij Künkel is ook sprake van een Teufelskreis, een duivelskring; de Ichhafte mens  durft de werkelijkheid niet aan, dus minderwaardigheidsgevoel; dus geldingsstreven; dus botsing, mislukking in het leven; dus sterker minderwaardigheidsgevoel, dus sterker geldingsstreven; dus sterker botsing etc. Deze cirkelgang van het lot heet Teufelskreis. Het aanpassingsvermogen wordt steeds geringer. Wie de Ichhaftigkeit niet overwint, de werkelijkheid niet aanvaardt, ze ontwijkt in schijn- en  goedkope oplossingen, geraakt steeds meer in de Teufelskreis. Met deze enkele zinnen wil ik alle politici  oproepen de filosofie van de Ichhaftigkeit vaarwel te zeggen en de Sachlichkeit als levensfilosofie tot zich te nemen.

Het MCP kanaal, het Suezkanaal van Suriname                                                                                                                 

Velen horen over het MCP kanaal, maar de achtergrondinformatie hebben zij niet. Ik citeer uit het boek van Hardeo Ramadhin (blz.103): “Op 8 mei 1979 werd het startsein gegeven voor het graven van het Corantijnkanaal. Het zou tot juni 1986 duren voordat dit 66 km lange kanaal (40 meter breed en 4 meter diep) met twee zijkanalen, Pand–E(7 km) en South Drain (12 km) gerealiseerd zou zijn. Op veilige afstand van de zoutgrens werd te Wakay (aan de Corantijnrivier) een pompgemaal gebouwd, waar vier centrifugaalpompen in totaal 30 m³ water per seconde uit de Corantijnrivier kan worden gepompt. Dankzij de Wakaypompen zijn de rijstboeren in Nickerie in staat beide seizoenen in te zaaien. Wat een grote aanwinst voor Nickerie, dankzij de verdragsmiddelen van de bakra basi.

De Wakaypompen kosten veel kost                                                                                                                                    

In de regentijd blijven de pompen te Wakay stil, maar in de droge tijd moeten deze pompen draaien.  Voor de natte rijstbouw hebben wij voldoende zoetwater nodig. Wanneer deze vier pompen op volle toeren zouden draaien, consumeren zij in totaal 7200 liter diesel per etmaal (4 maal 1800 liter per  machine of 36 vaten van 200 liter). In geld uitgedrukt komt dit neer op dagbasis 7200 x SRD 4.80=SRD 34.560,00. Gelukkig hoeven niet alle pompen op volle toeren gedraaid te worden. Er zijn weinig mensen in Suriname die in het MCP-kanaal gevaren hebben. Ik heb dit kanaal, het Suezkanaal van Suriname genoemd. Dit kanaal kan een prachtig toeristisch oord worden. Het particulier initiatief moet gestimuleerd worden, maar de overheid moet ook impulsen geven, waardoor burgers geïnspireerd worden om geld te investeren in het toerisme. Als je door het kanaal vaart, zie je langs het kanaal hele  grote bomen met heel veel pagegaaien en raven. Het is prachtig om door het kanaal te varen. Bij mijn eerste bezoek in 2001, via het kanaal, naar de Wakaypompen, ging de wereld voor mij open. Ik had veel gehoord, veel gelezen over het MCP-kanaal, maar het kanaal had ik niet gezien en daarom kon ik mij eerder geen voorstelling maken. Bij nader onderzoek is gebleken dat het grootste deel van de Nickeriaanse  gemeenschap elke dag over het MCP praat, maar zelfs geen voorstelling heeft van het kanaal. In een aantal artikelen zal ik proberen Nickerie in de diepte te benaderen. In Nickerie gaat het niet alleen om het verbouwen van rijst of wat wij de laatste tijd veel meemaken over suïcide (zelfdoding). Dit district heeft grote potentie in de rijstbouw, maar tegelijkertijd moet ik erbij vermelden dat Nickerie grote zonen en dochters heeft voortgebracht die  hun sporen op alle fronten verdiend hebben, zowel nationaal als mondiaal.

Hardeo Ramadhin

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /DBS

28-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics