Nickerie.Net, woensdag 29 februari 2012


Nickerie nu op eigen benen in decentralisatieproces

Nickerie - Dc Wedperkash Joeloemsingh krijgt ze in ontvangst. Het district Nickerie is eigenaar geworden van alle documenten en projecten die uitgevoerd zijn in het traject om te komen tot decentralisatie. Vandaag zijn de protocollen en dossiers overgedragen aan districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh.

De dossiers van het decentralisatieproces worden overgedragen door directeur Bas Ahmadali aan minister Linus Diko.

De directeur van het decentralisatieprogramma Bas Ahmadali en minister Linus Diko van Regionale Ontwikkeling benadrukken dat Nickerie nu veel meer bevoegdheden heeft gekregen. De plechtigheden rond de overdracht werden vanuit Nickerie live uitgezonden op Radio Boskopu.

Waardevolle dossiers Ahmadali wijst erop dat in de dossiers precies aangegeven zijn wat er allemaal gedaan is. Zo zijn alle wegen, lozingen en rioleringen in kaart gebracht. Buurtbewoners zijn ook geraadpleegd om te weten waar er lozingen zijn die nu dichtbegroeid zijn doordat ze decennialang niet opgehaald zijn. Martin Blenman, Task manager Civiel Technische Werken, zegt dat vooral de ressort- en districtsraad veel zullen hebben aan dit dossier.

Alle procedures om projecten uit te voeren zijn uitvoerig beschreven in de dossiers. Ook hoe nagegaan kan worden waarop er gelet moet worden als het gaat om milieu-effecten bij uitvoering van projecten. Het computernetwerk om verbinding te staan met de overige districten en het ministerie van Regionale Ontwikkeling is eveneens overgedragen. Diverse mensen van het commissariaat zijn getraind in alle processen die nodig zijn bij de decentralisatie.

Op eigen benen Minister Diko wijst erop dat veel geld, dat geleend is van de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank, gestopt is in het decentralisatieproces. Het kan niet eeuwig zo doorgaan. Nu is het zover dat het district op eigen benen kan staan. Hij merkt op dat decentralisatie belangrijk is waarbij de lokale overheden veel meer verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van hun eigen woonomgeving.

Nu is het zover dat de districten die door het proces zijn gegaan en gecertificeerd zijn, op eigen kracht verder kunnen. Nickerie heeft volgens hem geen keus dan actief te participeren en met nog meer inzet het werk te verrichten. Alle gereedschap dat nodig is, is nu ter beschikking gesteld van het management van het district. Diko brengt in herinnering dat tijdens de begrotingsbehandeling kritiek is geleverd op het feit dat niet alle geld dat beschikbaar is, wordt gebruikt. Hij zegt dat het district getoetst zal worden op de realisatie van plannen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS m/ FOS Network

29-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics