Nickerie.Net, woensdag 29 februari 2012


Cynisme ten top:

Onafhankelijkheidsplein verminkt door cultuurbarbaren

Een Nederlandse aannemer is al weken in opdracht van het departement van Openbare Werken bezig het aangezicht van het Onafhankelijkheidsplein en de Waterkant te vernielen. Eerst werd er een aanzienlijke strook gras van het Onafhankelijkheidsplein afgegraven om er vervolgens een afzichtelijke strook van gewapend beton te storten. Op deze strook van beton zijn inmiddels tientallen vlaggenmasten geplaatst. Daarna werd het oude vlaggenplein, destijds geschonken door een hier gevestigde verzekeringsmaatschappij, door middel van de inzet van een graafmachine kapotgeslagen en verwijderd. Twee tamarindebomen werden op het Onafhankelijkheidsplein in de avonduren ontworteld en weggebracht. De grootste amandelboom op de hoek van het plein en de Waterkant nabij de Stenen Trap werd omgezaagd en ontworteld. De minister van Openbare Werken kwam dan nog eventjes op de radio de leugen verkondigen, dat geen enkele boom was geveld. Ons cultureel erfgoed wordt gewoon door de cultuurbarbaren van de regering-Bouterse vernield en daar wordt daarenboven ook nog een Bakra ingezet.

Het ironische in het geheel is dat Bouterse, die altijd zo op Bakra’s en Nederland heeft afgegeven, thans een Bakra inzet om ons cultureel erfgoed te vernielen. Uit puur cynisme hebben de cultuurbarbaren een reusachtig verticaal reclamebord geplaatst op de plek, waar tot voor kort het vlaggenplein stond met daarop foto’s van enkele historische monumenten en enkele teksten, waaruit kan worden opgemaakt, dat Suriname op de Werelderfgoedlijst van de Unesco is geplaatst en zich nog steeds daar bevindt. En dit allemaal terwijl men hard bezig is het cultureel erfgoed, dat bij de UNESCO nauwkeurig in kaart is gebracht, te vernielen. Niemand weet eigenlijk wat die dwazen op Openbare Werken verder met het Onafhankelijkheidsplein en de Waterkant van plan zijn.

Openbaarheid van bestuur is namelijk bij deze regering helemaal zoekgeraakt en men doet maar wat men wil met de penningen van dit volk. Men neemt gewoon geld, dat bestemd was voor de oeverbescherming van het district Commewijne om te komen rotzooien op het plein en de Waterkant. Als klap op de vuurpijl heeft men tientallen bloempotten geplaatst op een verhoogd voetpad pal naast de omrastering van het pand van De Nationale Assemblee en zijn deze lelijke potten ook te zien in de richting van de Mr.F.H.R. Lim A Postraat. Ons mooiste historische plein wordt helemaal verkracht door een stel onverlaten, die deel uitmaken van het kabinet-Bouterse.

Voorts hebben we thans te maken met een grootscheepse openbare fototentoonstelling, die loopt vanaf het plein in de richting van de Waterkant. Reclameborden met grote foto’s, die gemaakt zijn met reusachtige digitale printers. In zeker één geval heeft men een enorme foto geplaatst van een persoon, die daar helemaal geen toestemming voor gegeven heeft en ook geëist heeft, dat haar foto onmiddellijk wordt verwijderd. We doen gewoon gek en verkwanselen grote bedragen, die ons volk rechtmatig toekomen en voor een ander doel bestemd waren. En dat allemaal om modo te maken voor een stel figuren uit de Caricom, die binnenkort een bezoek aan ons land zullen brengen.

Probeert ons staatshoofd met deze overdreven modo zijn imago bij de overige Caribische leiders op te vijzelen? Bouterse vergeet één ding: dat alles op deze wereld vergankelijk is en dat we ook hier te maken hebben met tijdelijke zaken, die tot nog toe bij velen voor grote irritatie hebben gezorgd.

En Brammetje, die totaal geen verstand heeft van monumenten en het behoud van ons cultureel erfgoed is, naar onze mening, alleen maar geïnteresseerd in het maken van nyan. En nyan zal er zeker gemaakt worden in samenspraak met die Bakra. Nyan werd er destijds toch ook gemaakt met Ballast Nedam bij de bouw van de bruggen over de Coppename- en Surinamerivier? Thans worden buiten elke inschrijving bepaalde mensen aangehuurd om grote werken uit te voeren. En daarbij wordt er dan wederom flink overgefactureerd. Zijn we anders gewend van NDP- plus regeringen ? Nee toch!

Ballast Nedam mag nu ook gaan werken aan de uitbreiding van de raffinaderij van Staatsolie. Wij willen hiermee helemaal niet zeggen, dat de directie van Staatsolie een doti deal heeft gesloten met Ballast Nedam. Vreemd genoeg is het ineens ook bekend geworden, dat de bouw van de brug bij Carolina ook aan deze Nederlandse bruggenbouwer zal worden gegund. Ook hier is er waarschijnlijk geen inschrijving gehouden. We zijn ook benieuwd op welke locatie de brug bij Carolina door Ballast Nedam zal worden gebouwd en voor welk bedrag de oeververbinding zal worden neergezet.

Het zal ons niet vreemd voorkomen indien Openbare Werken ook dit project totaal in het duister houdt. Na het vertrek van deze regering zal wel weer in een rapport verwerkt worden voor hoeveel de Surinaamse bevolking wederom werd geflest. Of er dan door een ander kabinet stappen zullen worden ondernomen tegen de dan vastgestelde corruptie, blijft maar een grote vraag.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /De West

29-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics