Nickerie.Net, woensdag 29 februari 2012


Sapoen opent trainingscentrum leerkrachten in Nickerie

Onderwijsminister Raymond Sapoen verrichtte vrijdag de opening van het Teachers Research Center (TRC) in het district Nickerie. Het centrum staat op het complex van de O.S. Van Pettenpolder. Het hoofddoel van het trainingscentrum voor leerkrachten is het opvoeren van het onderwijsniveau. Om optimaal resultaat te bereiken, moet er geďnvesteerd worden in leerkrachten, stelde de bewindsman.

bb63851bbe0c975ac5b3b4dc65a38c30.jpgMinister Raymond Sapoen en districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh opening het trainingscentrum voor leerkrachten.

Sapoen wees erop dat de leerkrachten de kwaliteit van het onderwijs bepalen. Vandaar dat het ministerie in deze doelgroep blijft investeren. Maar ook leerkrachten en leerlingen moeten investeren in het verbeteren van hun kwaliteit. Dit centrum moet volgens de bewindsman gezien worden als een tweede huis waar leerkrachten de coördinatie van pedagogische en didactische ontwikkelingen steeds bijhouden.

Inhoud belangrijk

De minister deelde mee dat het de regering menens is om te investeren in kennis. Ook de decentralisatiegedachte geniet prioriteit. Hij wenste de onderwijsgevenden veel succes toe en benadrukte dat evaluatie de noodzaak voor meer TRC’s zal moeten aangeven. Een slagingspercentage van 80%-90% is mooi, maar de inhoud van het onderwijs is volgens Sapoen belangrijker. De minister merkte op dat het curriculum van het basisonderwijs niet in voldoende mate is ingesteld op mondiale inzichten. Ook de aansluiting met het vervolgonderwijs zal moeten voldoen aan maatschappelijke voorwaarden.

Districtscommissaris Wedhperkash Joeloemsingh noemde de ingebruikname van het TRC een bijzondere ontwikkeling voor Nickerie. Hij feliciteerde alle schoolleiders en leerkrachten en bleef stilstaan bij hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijsproces. Hun bijdrage is medebepalend voor de ontwikkeling van Suriname.

Volgens André Kramp, coördinator Basic Education Improvement Program (BEIP), loopt het district Nickerie voorop wat betreft onderwijsinstellingen en faciliteiten. Het schooljaar 2011/2012 is het jaar van veel training, her-, na- en bijscholing voor het optrekken van het onderwijsniveau. Hij vroeg om goed gebruik te maken van de TRC in harmonie met een goede organisatie.

Schoolleider van O.S. Van Pettenpolder Kamla Garib bedankte alle betrokkenen voor hun bijdrage bij het totstandkoming van dit project. Zij is er trots op dat dit initiatief gestalte krijgt in Nickerie. Hoewel het resultaat van het basisonderwijs in het district Nickerie landelijk niet onderdoet is deze investering volgens haar noodzakelijk. Zij voerde aan dat het onderwijsproces dynamisch is en voor het neerzetten van goede resultaten scholing een basisvoorwaarde is.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

29-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics