Nickerie.Net, woensdag 29 februari 2012


St. Theodorusschool Nickerie krijgt nieuwe speeltuin

In aanwezigheid van opgetogen leerlingen, leerkrachten en ouders is woensdag een gloednieuwe speeltuin overgedragen aan de St. Theodorusschool. De oudercommissie van de school had een verzoek gedaan aan de Lionsclub Nickerie voor het opzetten van een speeltuin voor de basisschool.

b408d998216809287bc6e3a7d1af7001.jpgDe Lionsclub Nickerie draagt de speeltuin over aan de St. Theodorrusschool.

Lions president, Soenil Adhin vertelt dat de organisatie bij ingediende projecten een commissie instelt die zich eerst oriënteert en de noodzaak van het project bekijkt. Vervolgens wordt verslag gedaan aan de algemene leden vergadering. Na goedkeuring worden ‘gemeenschapsmiddelen’ aangewend ter realisatie van het project. De Lions organiseert regelmatig fundraisingsprojecten om middelen te vergaren.

De service club zegt een goed gevoel te hebben om bij de overdracht zoveel blijde gezichten te zien. Aan de kinderen wordt er gevraagd om goed en zuinig gebruik te maken van de speeltoestellen. De verantwoordelijken (schoolleider en oudercommissie) worden op het hart gedrukt om de speeltuin goed te onderhouden.

Schoolleider Filia Edwards en de voorzitter van de oudercommissie Mahes Raghoebier bedankten de Lionsclub voor de bijdrage en gaven de garantie voor optimaal onderhoud. Edwards is lovend over de inzet van de oudercommissie. De ouders hebben reeds banken en duikers laten plaatsen voor de school. De oudercommissie is bezig met het verzamelen van fondsen voor een computerlokaal. Een stichting in Nederland heeft de computers reeds klaar liggen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

29-02-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics