Nickerie.Net, zaterdag 03 maart 2012


Joeloemsingh belooft oplossing schoolvervoer Kweek-A

Nickerie - Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh belooft dat het vervoersprobleem van de scholieren van de Kweek-A zal worden opgelost. Nadat hij een petitie in ontvangst nam van de scholieren, maakte hij gelijk contact met de betrokken autoriteiten. De rayoninspecteur zal ervoor zorgen dat er maandag weer vervoer is voor de leerlingen van Wageningen, Henar- en Hamptoncourtpolder.

Een scholier van Kweek-A Nickerie biedt dc Joeloemsingh een petitie aan over schoolvervoer.

De scholieren willen dat hun vervoer gegarandeerd is. Een buschauffeur heeft zich bereid getoond om de ritten te rijden. De leerlingen moeten dagelijks een bedrag van SRD 4,30 betalen voor heen en terug. De rest van het geld is voor rekening van de overheid. Regillio Dors, jeugdparlementariër, vindt deze situatie heel erg. Hij merkt op dat de regering vaak zegt dat zij onderwijs op een hoger niveau wil brengen, maar dit moet ook in de praktijk blijken.

De scholieren zeggen dat ze brieven hebben geschreven naar verschillende instanties die de maken hebben met schoolvervoer, echter zonder resultaat. Zij hebben toen gemeend om de hoogste autoriteit van het district om medewerking te vragen, zodat door zijn bemiddeling een oplossing kan komen. Het gaat om 30 scholieren, die verstoken zullen zijn van onderwijs, wanneer de bus niet meer zal rijden. Joeloemsingh zegt dat hij uit het onderwijsveld komt en hij weet hoe belangrijk schoolvervoer is voor de leerlingen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

03-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics