Nickerie.Net, zaterdag 03 maart 2012


NDP lastercampagne tegen de VHP

In mijn artikel onder de kop: groei VHP bezorgt NDP koppijn’ had ik reeds aangegeven dat ik info heb van mijn NDP informant dat er vanuit die partij en individuele personen met vuil gesmeten zou worden tegen de VHP. Dat is nu bewaarheid. Via Dagblad Suriname zijn deze mensen  begonnen met lastercampagnes; ze proberen de samenleving te indoctrineren met hun Anansi tori’s.

Deze lastercampagnes zijn vermoedelijk geïnitieerd door een weerbarstige exponent van een medium in samenwerking met exponenten van de NDP. De beweegredenen van deze lastercampagnes zijn ondere andere de kwestie Sasur welke als aanleiding gebruikt. Verder het politieke en het eigen belang (machtswellust en opportunisme). Ik ben ervan overtuigd dat deze wolven in schaapskleren er niet in zullen slagen, om de samenleving te manipuleren met hun snode plannen. Want de samenleving weet dat zij erop uit zijn om hun eigen eng politiek belang en andere belangen te behartigen.

De kwestie Sasur dient in alle eerlijkheid en oprechtheid, met in achtneming van de wet en het geldende recht bekeken te worden. En niet op basis van gemanipuleerde publieke opinie. Gewezen minister Santokhi zat niet daar om aan wie dan ook een vriendendienst te bewijzen, hij deed zijn werk correct en in het belang van de natie. Gelukkig is hij niet gezwicht voor de politieke druk en het enge persoonsbelang van enkelingen.

Dat de ex-minister volgens de wet en het geldende recht heeft gehandeld blijkt uit het volgende : Elementen van Rechtsstalijkheid: Een rechtsstaat is een staat waarin de overheidsmacht aan banden wordt gelegd door het recht (zoals het woord zelf reeds aanduidt) Derhalve kon hij geen handelingen plegen die in strijd zijn met de wet. Had hij dat toch gedaan, dan zou hij verweten worden van onbehoorlijk bestuur.

Eerst hebben de provocateurs getracht Santokhi te bekladden, wat mislukt is, en nu richten ze nu hun pijlen op ex-minister Kandhai en de VHP. Wat hebben de ex- minister Ganeshkoemar Kandhai en de VHP te maken met de kwestie Sasur? Hieruit blijkt duidelijk dat de motieven van de lastercampagnes andere zijn dan de vermoedelijke malversaties op het ministerie van Openbare Werken.

In plaats van dat deze mensen de kwestie Sasur met hun gezond verstand en op een professionele manier oplossen, bedienen zij zich van lastercampagnes om de heer Kandhai en de VHP in diskrediet te brengen. Ze schieten duidelijk in hun oplossing tekort, hun aanvallen zijn extreem platvloers. De wolven in schaapskleren weten dat de heer G. Kandhai secretaris en exponent is van de VHP en daarom wordt hij in dit scenario met de haren erbij meegesleept.

 Door middel van kwaadaardigheid, haat en teugelloze leugen- en lastercampagnes, pogen deze valse profeten de samenleving op te jutten tegen Santokhi, Kandhai en de VHP.

Waarom zoeken deze figuren geen bewijzen voor de wantoestanden van de jaren 1980-1987 en die van de periode 1996-2000. Durven ze niet tegen de schenen van Bouterse te schoppen trappen? Waarom onderzoekt men niet de malversaties van het ministerie van onderwijs en buitenlandse zaken in de periode 1996-2000. Volgens een insider is er ook gesjoemeld met staatsgelden, en als er een onderzoek komt zal dan blijken dat een gewezen minister het land heeft benadeeld. Binnenkort ga ik nader in op deze zaken, en dan zal ik het geheugen van bepaalde mensen opfrissen.

In Dagblad Suriname staat het volgende: ‘Heel vaak wordt er geklaagd over wegverzakkingen en andere onvolkomenheden die maken dat uitgevoerde openbare werken niet lang meegaan.

In een onderzoeksrapport recentelijk uitgevoerd in opdracht van OW wordt duidelijk hoe handelingen van OW-functionarissen in combinatie met de zegen van hogerhand en corrupte aannemers, in de periode 2006 tot 2010 onder minister Ganeshkoemar Kandhai, hieraan ten grondslag liggen’. Tot zover de passage uit Dagblad Suriname.

De vraag die bij mij rijst: Waarom worden deze berichten nu pas in de krant geplaatst? Zijn deze heren nu pas wakker om te constateren dat er wegverzakkingen en andere onvolkomenheden zijn? Je merkt duidelijk dat er hier sprake is van kwaadwilligheid. Waarom hebben deze mensen niet geklaagd, toen tijdens de regering Wijdenbosch/Radhakishun, er ook een heleboel wegverzakkingen en onvolkomenheden waren die maakten dat uitgevoerde openbare werken niet lang meegingen.

Als deze kwaadsprekers over voldoende bewijzen beschikken voorde wantoestanden bij het ministerie van Openbare Werken tijdens de vorige regering, dan moeten ze met al die bewijzen richting het Openbaar Ministerie stappen. Door de Clad is er helemaal geen onderzoek gepleegd in dit hele scenario. Volgens een insider van OW heeft een bevriende consultant van Abrahams dat onderzoek verricht.

In een interview met de journalist Wayne Telgt heeft de gewezen minister van Openbare Werken Ganeshkoemar Kandhai alle beschuldigingen met feiten ontkracht. Ik heb ook een reactie van de voorzitter van de VHP gevraagd over de beschuldigingen van Theo Vishnudatt over de vermoedelijke wantoestanden op Openbare Werken en de lastercampagnes die momenteel gevoerd worden tegen de exponenten van de VHP.

Het enige wat hij zei, is dat hij geheel voorbij gaat aan die lasterpraatjes. Hij heeft geen enkele boodschap aan de vermeende verdachtmakingen en onthullingen van de kwaadsprekers. Zij maken misbruik van hun mediamacht, laat ze maar rustig hun gal spuwen. Hij roept de samenleving op om waakzaam te blijven en zich rustig te houden, en vooral niet in paniek te raken over de platvloerse aanvallen aan het adres van exponenten van de VHP ende VHP.

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

03-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics