Nickerie.Net, dinsdag 06 maart 2012


Over topsalarissen: Theo Vishnudatt vergelijkt appels met peren

Tijdens de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2012 in het parlement, heeft het parlementslid Theo Vishnudatt ervoor gepleit dat een directeur van een staatsbedrijf minder moet verdienen dan de president van het land. Dat is natuurlijk een grote onzin. In welke wet of bepaling is opgenomen, dat de president van het land meer moet verdienen dan de directeuren van onze staatsbedrijven. 

En wanneer Theo Vishnudatt vindt dat de directeuren minder moeten verdienen dan de president, moet hij samen met zijn paarse clubgenoten ervoor zorgen, dat er goede regelgeving tot stand komt. Het is alom bekend dat topmanagers van goed draaiende staatsbedrijven in Suriname en in de wereld topsalarissen toucheren, en dat is geen nieuwigheid. Ze hebben een prijskaartje.

Als Theo Vishnudatt niet weet waarom topmanagers veel verdienen, wil ik hem het volgende  voorhouden: Een van de redenen dat de topmanagers zoveel verdienen, is dat ze een risicovolle baan hebben. Ze staan volop in de schijnwerpers. De overheid verwacht van hun dat ze het goed doen. En als het niet goed gaat met de onderneming waarvoor zij een strategie moeten uitzetten, dan worden zij zelf geslachtofferd. Het is dus eerlijk als tegenover dat grote risico een hogere beloning staat.

In de wandelgangen wordt er gezegd, dat de Governor van de Centrale Bank van Suriname SRD 80.000 per maand toucheert. En bovendien betaalt de overheid de studiekosten van de in het buitenland studerende zoon van de Governor. De Governor geniet ook  diverse privileges, waaronder de faciliteit van een directiewagen, vrije geneeskundige behandeling, business class reizen en een vrije huisvesting.  De President en de Governor worden betaald met gelden van de belastingbetaler, terwijl de directeuren van zowel Telesur als Staatsolie uit eigen bedrijfsmiddelen worden gehonoreerd.

Voordat Theo Vishnudatt verder praat over de topsalarissen van onze goed draaiende parastatale bedrijven, moet hij eerst ervoor zorgen dat het salaris van de Governor van de Centrale Bank van Suriname drastisch omlaag wordt gebracht. De directeuren van onze staatsbedrijven Staatsolie en Telesur zijn topmanagers. Over EBS wil ik helemaal niet praten, want sedert het aantreden van de nieuwe directeur gaat het bergafwaarts met dat bedrijf.

Ik wil Theo Vishnudatt ook meegeven dat elke burger van ons land tot president gekozen kan worden indien hij/zij voldoet aan de eisen welke vastgesteld zijn in artikel 92 van de Surinaamse grondwet. En ook al is die persoon een couppleger, drugsdealer, moordenaar, verdachte of een veroordeelde, niets belet hem/haar om mee te dingen naar het presidentschap.

Echter kan niet elke burger directeur worden van een top staatsbedrijf als Staatsolie en Telesur. Daarvoor moet je kennis en kunde hebben en geen kennissen. Iemand die tot president gekozen wil worden hoeft niet perse over kennis en kunde te bezitten. We moeten de skills en competenties van de topmanagers van de twee bovengenoemde staatsbedrijven niet vergelijken met die van de president. Om top staatsbedrijven als Staatsolie en Telesur te kunnen runnen moet je over een behoorlijke dosis aan kennis en kunde beschikken.

We willen hier geen situaties meer hebben als die van de Para Industries van de jaren ’80. Door mismanagement is Para Industries over de kop gegaan. De parlementsleden Theo Vishnudatt, Andre Misikaba en Rabin Parmessar moeten niet huilen dat de topmanagers van Staatsolie en Telesur topsalarissen toucheren. De directeur van Staatsolie moest met pensioen gaan, echter werd zijn contract door President Bouterse zelf verlengd. En hij geniet nog steeds een topsalaris.

Toen hebben de bovengenoemde DNA leden van de paarse club geen protest aangetekend bij de President. Dus Theo Vishnudatt en zijn paarse clubgenoten moeten liever hun grote mond dichthouden. Ze moeten niet komen met de idioterie dat een direkteur van een staatsbedrijf minder moet verdienen dan de President. De regering heeft de kans voorbij laten om een nieuwe directeur te benoemen bij Staatsolie met een beduidend lager salaris.

De regering moet juist blij zijn dat deze topmanagers ervoor zorgen, dat deze staatsbedrijven een grote bijdrage leveren aan de economie van ons land. Deze twee staatsbedrijven zorgen ook ervoor dat de overheidskas flink wordt gespekt. Enkele vragen aan de heren Theo Vishnudatt, Andre Miskaba en Rabin Parmessar: waarom moet de First Lady SRD 8.000  verdienen voor lintjes knippen?

Waarom moeten mevrouw van Dijk Silos en Steve Meye SRD 6000 verdienen, als ze alleen maar op afroep van de president beschikbaar zijn. Ze presteren magertjes, maar worden dik beloond met gelden van de belastingbetaler. In mijn optiek is dit ook een vorm van corruptie. Waarom moeten de Staatsadviseurs meer dan SRD 15.000 per maand verdienen? Terwijl ze daar de hele dag zitten te knikkebollen?

De DNA leden Rabin Parmessar en André  Misikaba eisen, dat de salarissen van de directeuren openbaar gemaakt moeten worden. Volgens mij zijn deze heren de kluts helemaal kwijt. Heeft de heer Rabin Parmessar ooit zijn salaris openbaar gemaakt toen hij directeur was van het Academisch Ziekenhuis? Waarom moeten de salarissen van de directeuren openbaar worden gemaakt? Hebben de directeuren geen privacy? Waarom moet iemands privacy geschonden worden?

Men brengt te weinig respect op voor topmanagers. Als men vindt dat de directeuren teveel verdienen, dan moet de overheid met hun om de tafel gaan zitten en hun financiële positie bespreken. We kunnen niet zomaar een directeur benoemen bij een van deze twee staatsbedrijven. Vooral een Theo Vishnudatt niet, want dan weten we eigenlijk al bij voorbaat dat Staatsolie of Telesur binnen de kortste keren een tweede Para Industries wordt. Bij hem is het gezegde: ‘veel geschreeuw maar weinig wol’ van toepassing.

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

04-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics