Nickerie.Net, zaterdag 10 maart 2012


Bouterse vernederd nationaal leger bij Guyanese ambgenoot

President Bouterse heeft tijdens het recente bezoek van de Guyanese president Ramotar aan ons land enkele misplaatste opmerkingen gemaakt tegenover zijn Guyanese ambtgenoot met betrekking tot de staat, waarin het Nationaal Leger momenteel zou verkeren. Zowel in het Nationaal Leger als daarbuiten heeft men met verbazing en afkeuring kennis genomen van deze uitlatingen. Bouterse zijn opmerkingen werden als afbrekend en zeker als denigrerend gezien. De president deed enkele onthullingen over de militaire slagkracht van het Nationaal Leger tegenover een man, die door velen en zeker door militairen niet als vriend van deze natie gezien mag worden.

Ramotar is president van een land, dat een groot deel van ons grondgebied al vanaf 1969 bezet houdt . Ramotar is, net als zijn voorganger Jagdeo, zeker niet bereid te praten over de teruggave van dit Surinaams grondgebied. Wanneer je met de vijand praat moet je zeker geen onthullingen doen over de staat van je leger laat staan over het militaire vermogen van onze grootste gewapende macht. Bouterse, eens de bevelhebber van het Nationaal Leger, moet toch wel weten dat je over militaire zaken niet praat met derden en vooral niet met mensen, die jouw land niet vriendelijk gezind zijn en voortdurend voor spanningen aan de gemeenschappelijke grens zorgen.

Guyana is een land, dat ons voortdurend naar het leven staat en regelmatig onze nationale soevereiniteit schendt. We willen in deze editie van Keerpunt niet over de grensoverschrijdingen in details treden. Waar we het wel over willen hebben zijn de voortdurende onwaarheden, die over het Nationaal Leger worden verteld door het staatshoofd en wel over de periode dat het Nieuw Front aan de macht was en de ministers Assen en Fernald minister van Defensie waren. Vooral in de periode van Fernald 2005-2010 is er enorm veel werk verricht en hebben minister en legerleiding alles gedaan om deze gevechtseenheid weer op te krikken. Zo werden er vooral bij de grondtroepen veel verbeteringen aangebracht. Het transport onderging een ware metamorfose. Aan de laatste parade onder bevelhebber Mercuur kon duidelijk gezien worden, dat de man in zijn 9 jaren als bevelhebber noest heeft gewerkt om de zaak naar vermogen weer op te vijzelen.

Toen Mercuur overnam was het NL eenbroko pernasi en dat kwam niet door wanbeleid van Sedney, maar door zware bezuinigingen en onvoldoende geldstroom naar het NL. Daar kwam onder Mercuur behoorlijk verandering in. De kazernes in Albina en Nickerie werden bijvoorbeeld helemaal opgeknapt. Apoera kreeg er een detachement bij. Op Moengo werden er ook militairen gestationeerd en verder kwamen er detacheringen erbij, die goed konden worden onderhouden door de verbeterde logistiek. Ook in de Memre Buku Kazerne werd er vooruitgang geboekt en kreeg deze kazerne een nieuwe omrastering. De lucthmacht kreeg een nieuwe hangar . Daar werd bevelhebber Mercuur door een stel corruptelingen met een eigen agenda op misdadige wijze gesaboteerd.

Welke bevelhebber bracht de patrouilleboot uit de jaren 80 weer terug naar de marine en plaatste de bewapening weer erop? Juist ja, Mercuur en niemand anders. Bouterse moet de waarheid vertellen en de man zijn grani geven en niet doen alsof de man 9 lange jaren op zijn achterste heeft gezeten en niets heeft gedaan. Hij zou moeten nagaan hoeveel verlofdagen de man had toen hij werd afgezet. Dan kan gezien worden, dat Mercuur vrijwel in zijn kantoor woonde om zaken van het Nationaal Leger te behartigen. Bouterse moet maar zien hoever hij komt met de huidige leiding, die maar een zeer beperkt draagvlak heeft en de onvrede slechts heeft doen toenemen in plaats van afnemen. Het is moeilijk om je eigen falen toe te geven. Misselijkmakend is het wanneer je op bijna pesterige wijze de indruk wenst te wekken, dat harde werkers niet hebben gepresteerd.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /De West / Fos Network

10-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics