Nickerie.Net, zaterdag 10 maart 2012


Vijfjarenplan voor redding Caricom slaat spijkers met koppen

10/03/2012

Paramaribo - Via een vijfjaren strategisch plan zal de ‘stervende’ regionale integratiebeweging Caricom nieuw leven worden ingeblazen. De Caricom-leiders hebben secretaris-generaal Irwin LaRocque geïnstrueerd onmiddellijk een aanvang te maken met een aantal aanbevelingen uit een consultancy rapport die de tekortkomingen van het Caricom Secretariaat heeft blootgelegd.

Zo zal een veranderingsconsulent moeten worden aangetrokken om het transformatieproces te begeleiden. Dat heeft Caricom-voorzitter en president van Suriname Desi Bouterse gisteravond journalisten meegedeeld tijdens een persconferentie. De regeringsleiders hadden kort daarvoor hun 23ste tussentijdse top afgesloten. Bouterse deelde verder mee, dat een team geleid door de premier van St. Vincent en de Grenadines, het transformatieproces van nabij gaat begeleiden. “We hebben de afgelopen twee dagen succesvolle en vruchtbare gesprekken gevoerd en hebben het veranderingsproces al ingezet”, zei de Caricom-leider. LaRocque moet het concept-vijfjarenplan al klaar hebben wanneer de regeringsleiders in juli aanstaande op St. Lucia hun reguliere top houden en zich daarover zullen buigen.

Taskforce

Ook hebben de leiders een taskforce ingesteld die Surinames voorstel om te komen tot Caricom multinationals de komende periode verder gaat uitwerken. Deze werkgroep wordt voorgezeten door Suriname en hierin hebben ook Haïti, Jamaica, Guyana en Barbados zitting. Op vragen van verslaggevers legde Bouterse uit, dat deze bedrijven met kapitaal uit de regio of van de Caribische diaspora opgezet zullen worden om de natuurlijke hulpbronnen binnen Caricom te ontwikkelen. Het belangrijkste doel is, dat de inkomsten in de regio blijven en geherinvesteerd worden om zo nog meer ontwikkeling te brengen. Een deel van de inkomsten gaat rechtstreeks naar het Caricom Secretariaat, zodat dit orgaan alvast minder afhankelijk wordt gemaakt van externe donoren.

Cricket

Wat betreft de situatie rond cricket in de regio, is een team van premiers aangesteld om de problemen tussen de West Indies Cricket Board en spelers die uit het West Indies team zijn gezet, te helpen oplossen. De Caricom-leiders hebben de WICB ook hard op de vingers getikt voor een schoffering die deze bond onlangs heeft gepleegd tegen Jamaica’s premier Portia Simpson-Miller, nadat ze kritiek had geleverd op de situatie op het stuk van cricket.

De opmerkingen van de WICB worden aangemerkt als “respectloos” naar de Jamaicaanse leider, maar ook naar de totale Caricom-samenleving als geheel. Bouterse deelde ook mee, dat de leiders een duidelijk standpunt hebben ingenomen in de kwesties Malvina’s en Anguilla. Ze vinden dat de Malvina’s eilanden aan Argentinië toebehoren en niet aan Engeland en uiten ze hun ernstige bezorgdheid over het feit dat de Britse gouverneur verregaande bevoegdheden heeft en zich inlaat met de bestuurlijke aangelegenheden van een door de bevolking van Anguilla gekozen regering. Over deze twee aangelegenheden komen aparte verklaringen uit.-.

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

10-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics