Nickerie.Net, maandag 12 maart 2012


Boeren vinden government-take moordend voor rijstsector

De Surinaamse Padieboeren Organisatie en de Vereniging van Padie Producenten vinden dat de government-take op de diesel de boeren de das omdoet. Per liter diesel gaat SRD 1.60 naar de overheid. Vooral met de steeds stijgende dieselprijzen wordt het kostenplaatje van de landbouwers veel meer. Afschaffing hiervan zou de boer wat meer ademruimte bieden. Dit zeggen de voorzitters Harrinanan Oemraw van de SPBA en Bramdew Rampadarath van de VPP in gesprek met Starnieuws.

7875cbb88f5704168b6a2bdce41eee5e.jpgOemraw zegt dat er veel meer gedaan moet worden. Er moet gewerkt worden aan waterbeheersing en zaaizaadvoorziening en de leningen voor de boeren moeten aantrekkelijk gemaakt worden. Oemraw merkt net als Rampadarath op dat de sector geliberaliseerd is en dat de overheid dan niet met een richt- of adviesprijs moet komen. Hierdoor raken de opkopers beļnvloed, waardoor de opkoopprijs voor de padie minder wordt. De vastgestelde richtprijs voor dit seizoen bedraagt SRD 72. Hierin zit er vijftien procent winst bij. Volgens Oemraw is dit percentage veel te weinig en zal de boer nooit uit de vicieuze cirkel komen.

Minder ingezaaid

De SPBA-topman benadrukt dat er dit seizoen ruim 8000 hectare minder is ingezaaid. Dit komt doordat de boeren een tekort aan irrigatiewater hadden en niet voldoende kapitaal hadden om in te zaaien. Hij merkt op dat deze boeren ook de gelegenheid moeten krijgen om bovenop te komen. Ze hebben niet kunnen inzaaien, hetgeen inhoudt dat ze ook geen inkomsten hebben kunnen genereren om weer van start te kunnen gaan.

Oemraw vindt dat de regering ervoor moet zorgen dat de rijstsector in de districten Coronie en Saramacca opgang komt. Dit kan, indien de regering deze landbouwers tegemoet kan komen met een aantrekkelijke lening.

Minder afhankelijk

Rampadarath zegt dat de regering zal werken aan een waterkrachtcentrale te Ston Dansi. Hierdoor zal de rijstsector voorzien kunnen worden van voldoende water. Daarnaast is er een bedrag van US$ 1.3 miljoen vrijgemaakt voor zaaizaadproductie. Wageningen en Prins Bernhardpolder moeten weer zaaizaad produceren. Daarnaast zullen er goedkope tractoren uit Iran geļmporteerd worden voor de landbouwers.

Rampadarath vindt dat de landbouwers een onafhankelijke positie moet hebben. Nu zijn ze teveel afhankelijk van de opkopers, die op hun beurt weer aangewezen zijn op de wereldmarktprijs. Deze cirkel moet doorbroken worden. Volgens Rampadarath zou de prijs rond de SRD 79 moeten liggen, waarin er een winstmarge van 25 procent is opgenomen. Dit heeft hij ook in een brief kenbaar gemaakt aan president Desi Bouterse, zodat de sector gered kan worden.

Wanita Ramnath

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

12-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics