Nickerie.Net, woensdag 14 maart 2012


Duits parlementslid Barthel: ‘Relatie Duitsland en Suriname moet op hoger niveau’

door Eric Mahabier, 14/03/2012

DEN HAAG - De Europese en Duitse buitenlandpolitiek concentreert zich teveel op de relatie met grote landen. De Duitse regering moet begrijpen dat ook landen als Suriname heel veel potenties hebben. Klaus Barthel, lid van de Sociaal Democratische Partij (SPD) oppositie in de Bundestag (Duits parlement), zegt in gesprek met dWT spoedig het voorstel aan het parlement te zullen doen om de betrekkingen met Suriname op een hoger niveau te tillen en een Duitse ambassade in Paramaribo te vestigen.

Historische link “Als we praten over de Amerika’s zijn wij teveel geconcentreerd op landen als Brazilië en Mexico. Maar Suriname en Duitsland hebben zoveel linken met elkaar. Die moeten we verder uitbouwen”, vindt Barthel. Suriname en Duitsland hebben op dit moment geen ambassade in elkaars land.

Klaus Barthel (SPD) lid van de Bundestag.-. dWT foto/Eric Mahabier

De diplomatieke betrekkingen lopen via de niet-residerende ambassadeurs. De Duitse invloeden in Suriname, zoals het schip Goslar, de plaatsnamen Berlijn, Duisburg, Hamburg en Mariënburg zijn volgens het Bundestaglid onder andere “reden temeer” voor Duitsland om een ambassade in Suriname te vestigen.

Barthel pleit ook voor goede betrekkingen tussen beide parlementen. Hij zal in de Bundestag voorstellen een werkbezoek aan collega’s in Suriname te brengen. Hij hoopt dat dit goed ontvangen wordt.

“Ik ga beargumenteren waarom. En als de mensen daar zijn, zullen ze zelf zien wat Suriname aan mogelijkheden heeft.” Barthel zelf heeft zich via internet over Suriname laten informeren. Het land kende hij wel.

Hij vindt dat Suriname en Duitsland op heel wat gebieden een intensievere samenwerking kunnen aangaan. Als voorbeeld noemt hij onderwijsuitwisselingsprogramma’s en projecten die te maken hebben met technologische ontwikkeling. Ook op het gebied van landbouw kunnen beide landen hun expertises uitwisselen.

Met de vestiging van de ambassade kan volgens Barthel ook een goede stap gezet worden om gezamenlijk tot een oplossing te komen over het “Goslar-probleem”. Barthel weet niet wie juridisch verantwoordelijk is voor het schip en wie de eventuele bergingskosten zou moeten betalen. “Maar gezamenlijk kunnen we tot een oplossing komen.

Op internet lees ik een te lange discussie over deze zaak en daar moet nu wel een oplossing voor komen”, vindt het parlementslid.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

14-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics