Nickerie.Net, dinsdag 20 maart 2012


Stg. 8 december 1982: We leven in schijndemocratie

De Stichting 8 december 1982 is, door de voornemens van enkele assembleeleden die een initiatiefwet hebben ingediend om de schuldigen van de 8 decembermoorden te laten ontglippen, duidelijk gemaakt dat wij in een schijndemocratie leven. De bedenkers en architecten van deze 'uitweg' moeten beseffen dat hun amnestie een ingrediŽnt is van instabiliteit.

Met dit foefje zullen ze allen gewetens gevangen blijven, zegt voorzitter Sunil Oemrawsingh aan Starnieuws. De rechterlijke macht was de stem van degenen die gerechtigheid zochten maar lijkt met dit initiatief verstomd te raken. Hoe staan de DNA leden die dit ondersteunen tegenover de moordenaar van twee vrouwen en een kind: komt hij ook in aanmerking voor amnestie?

Historische schuldbekentenis

Kunnen de DNA-leden die dit initiatief willen ondersteunen de kinderen van de vermoorde vaders in de ogen aankijken en zeggen "die man kon niet helpen?" Hun amnestie zal een historische schuldbekentenis blijken. Ook zij die dit wetsontwerp ondersteunen, dat in feite moordenaars en mensenrechtenschenders wil verschonen, zullen historisch veroordeeld worden door deze generatie en die zullen komen. Hun amnestie initiatief is onoprecht en bevorderd geen vergeving noch verzoening in dit land.

Hiermee schenden zij overigens ook nog het beginsel om de ontwikkeling van de internationale rechtsorde te bevorderen.Wij als stichting zullen blijven hameren op onmiskenbare waarheden. Moet de Surinaamse samenleving ervan uitgaan dat er geen ethische plicht meer bestaat om juist wetten te maken voor het beschermen van het recht op leven? Straffeloosheid schijnt big business te zijn van enkelen ten koste van velen die vanaf 1980 t/m 1992 vermoord zijn.

De stichting 8 december 1982 zal alles wat in haar vermogen is doen om tegen de beoogde amnestiewet, die straffeloosheid zal bevorderen te protesteren, en zal blijven streven naar gerechtigheid. Hiervoor zal zij nationale en internationale juridische bijstand inroepen. Zij is dat verplicht naar de kinderen en geliefden van de vermoorden en de rechtsstaat Suriname.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS / FOS Netwerk

20-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics