Nickerie.Net, maandag 19 maart 2012


VHP feliciteert de staat Bihar

De VHP heeft een felicitatie boodschap gestuurd, naar de gouverneur van de staat Bihar in India, Sri Devanad Konwar. Dit in verband met het honderd jarig bestaan van de staat Bihar op 22 maart 2012. Een eeuw geleden werd Bihar afgescheiden van het Bengaals presidentschap (Bengal Presidency 1765) en omvatte koloniale gebieden van het Britse imperium over geheel noordelijk India en werd vanuit Calcutta geregeerd.

Bihar is de plaats waar een groot deel van de Hindostanen hun afkomst hebben vanwege voorouders die als contractarbeiders naar Suriname zijn gebracht. Ook vanuit Bihar zijn de Hindostaanse cultuur en tradities meegenomen naar Suriname en zijn goed bewaard gebleven.

Grootheden voortgebracht

Veel belangrijke persoonlijkheden komen uit de staat Bihar. Maharishi Valmiki, van wiens hand de Ramayana komt, heeft in Bihar gewoond. Sita de vrouw van Ram, is een prinses uit Bihar. Boeddha heeft hier zijn verlichting gekregen onder de Bodhi boom. Mahavier, de grondlegger van het Jainisme, komt uit Bihar. Guru Gobind Singh, de laatste leermeester van de Sikhs komt uit Bihar. Ghandi heeft na zijn terugkeer uit Zuid-Afrika, vanuit Bihar zijn eerste beweging van burgerlijke ongehoorzaamheid (Champaran Satyagraha ) uitgevoerd. Hierdoor heeft Bihar ook een belangrijke rol gespeeld bij de verkrijging van de onafhankelijkheid van India.

De VHP heeft, vanuit haar transitiefase om meer dan als een politieke organisatie te functioneren, reeds een discussie op gang gebracht, over het belang van het opstellen van een effectief beleidskader voor een Surinaamse diaspora. Tegelijkertijd zijn de Surinaamse Hindostanen de diaspora van India waarbij een groot deel van o.a. Bihar afkomstig is. Dit meldt de VHP informatiedienst.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

19-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics