Nickerie.Net, woensdag 21 maart 2012


Internationale klacht ‘loert’ bij amnestie Bouterse

door Ivan Cairo en Guillamo Orban, 21/03/2012

Paramaribo - De Staat Suriname riskeert voor een internationaal tribunaal gedaagd te worden, indien het parlement een wetswijziging goedkeurt en zo de platte moorden van december ‘82 niet-vervolgbaar en straffeloos maakt. De schandvlek zal dan veel groter zijn dan een nationale veroordeling van hoofdverdachte Desi Bouterse en 24 andere medeverdachten. Zo stellen de jurist Freddy Kruisland en de bestuurskundige August Boldewijn in afzonderlijke interviews met de Ware Tijd.

De moordenaars van 8 december 1982 zullen zeker vrijuit gaan indien het initiatiefvoorstel van de assembléeleden Melvin Bouva, André Misiekaba, Ronny Tamsiran, Rashied Doekhie, Anton Paal en Ricardo Panka, om de ‘Amnestiewet 1989’ te wijzigen, wordt aangenomen.

Niet te vergelijken

Evenals Kruisland en Boldwijn, keurt ook ex-president Ronald Venetiaan de ingezette koers af. Hij wijst er op dat de strafbare feiten die zijn gedekt door de Amnestiewet 1989, niet te vergelijken zijn met de moorden van december ’82. In de periode ’85 –’89 ging het onder meer om zaken zoals berovingen, verkrachtingen, brandstichtingen, mishandelingen en levensberoving die gepleegd waren in het kader van gewapende schermutselingen. “In december ’82 was dat anders. De mensen zijn in gevangenschap vermoord. De mensen zijn thuis opgehaald; waren in gevangenschap en machteloos. En men is vermoord. Die vergelijking gaat dus niet op”, stelt de toenmalige regeringsleider die in 1992 de Amnestiewet afkondigde, die nu op het punt staat geamendeerd te worden.

Moordverdachte Ruben Rozendaal vindt dat politici niet moeten bemoeien met de Decembermoordenzaak. “De parlementariërs moeten ver weg blijven van deze zaak, want ze weten niet wat is gebeurd op 8 december”, aldus Rozendaal, die niet veel wenst te zeggen. Ook Rozendaal, die verdachte is in het 8 December- strafproces, vindt dat pas wanneer dit proces achter de rug is, een amnestiewet kan worden aangekondigd.

Zwarte bladzijde

De bedoeling is voor Venetiaan zo helder als kristal. “Men probeert het proces dat nu ten einde loopt, waarvan men kennelijk vindt dat het niet zo goed uitziet voor de verdachten, te torpederen”, stelt hij. Het is vooral bijzonder droevig dat een belangrijk instituut van de democratie , De Nationale Assemblee, als hoogste orgaan van de volksvertegenwoordiging op deze wijze wordt misbruikt”. “Als dit doorgaat, betekent dat een zwarte bladzijde in de historie van onze volksvertegenwoordiging”, zegt Kruisland.

 Technisch deugt het initiatiefvoorstel van Bouva com suis ook van geen kant. Onder meer wordt gewag gemaakt van “gebeurtenissen in december 1982 en de Binnenlandse Oorlog”. Over welke gebeurtenissen heeft men het; er worden geen namen genoemd en ook geen specifieke misdrijven”, zegt Kruisland. “Dit is een ernstige schending van onze rechtsorde en een flagrante inmenging in de loop van een rechtsproces en dat is grondwettelijk verboden”, vervolgt de jurist. Het verschil tussen nu en 1989 is, dat nu al een strafvervolging en berechting is ingesteld, terwijl bij de amnestieverlening destijds niet. De vervolgbaarheid van toen gepleegde strafbare feiten kon daarom worden opgeheven. Nu kan dat volgens artikel 131 lid 3 van de Grondwet in het geval van de Decembermoorden- zaak niet meer. Elke inmenging is verboden, dus ook die van het parlement. Referendum Boldewijn ziet graag een volksuitspraak in deze kwestie. “Het volk moet eerst geraadpleegd worden door een referendum en pas daarna kan de amnestiewet worden ingediend”, vindt de bestuurskundige.

Wijziging van de bestaande wet kan volgens hem voor grote onrust zorgen in de samenleving. “Laat eerst een rechterlijke uitspraak komen, waardoor nabestaanden en de samenleving precies weten wat er toen is gebeurd.” Hij wijst erop dat indien de wet wordt aangenomen, de uitspraak van het 8 Dcemberproces niet kan worden uitgevoerd. Vandaar dat hij de timing van de indiening van het wetsvoorstel onjuist vindt, aangezien het strafrechtelijk proces tegen verdachten al enkele jaren gaande is. Ook hij wijst op het risico dat aanname van de amnestiewet de Staat duur kan komen te staan. Nabestaanden zullen mogelijk een internationaal hof inschakelen en Suriname zal bij een eventuele veroordeling belachelijk gemaakt worden, waarschuwt Boldewijn. Nu president Bouterse wat gezag heeft opgebouwd op internationaal niveau, kan het snel bergafwaarts gaan vanwege een veroordeling van de Staat.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

21-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics