Nickerie.Net, donderdag 22 maart 2012


BEP in beraad over amnestie-vraagstuk

De Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), die deel uitmaakt van de coalitie, is in beraad over het amnestievraagstuk. De partij heeft te weinig informatie over deze aangelegenheid en is niet gekend bij de totstandkoming van de initiatiefwet.

Ronny Asabina

"De BEP is zich ervan doordrongen dat amnestie mensen moet beschermen tegen vervolging van mensenrechtenschendingen. De aanname van de wet betekent dat er een einde komt aan strafvervolging", zegt fractieleider Ronny Asabina aan Starnieuws. De partij heeft dinsdagavond over deze kwestie vergaderd.

Geen coalitie overleg

De BEP stelt zich op het standpunt dat de coalitie overleg had moeten voeren over de initiatiefwet. Ook over de op handen zijnde reshuffling van ministers is de BEP ook niet gekend. Binnen de regering is ook niet gesproken over deze aangelegenheden.

Het is ook niet duidelijk wat de status is van de vonnissen van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens in de Moiwana en Aloeboetoe case. Er zijn nog te veel onduidelijkheden om een standpunt in te nemen. De BEP vindt het belangrijk dat er gerechtigheid is in een democratie.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

22-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics