Nickerie.Net, donderdag 22 maart 2012


Ruth Wijdenbosch: Recht en waarheid maken vrij

Indien morgen vrijdag 23 maart 2012 inderdaad De Nationale Assemblee overgaat tot de behandeling en goedkeuring van de zogenaamde MEGA combinatie amnestiewet betekent dat dat wij als parlement maar ook als volk van Suriname diep gevallen zijn. Dit zegt Ruth Wijdenbosch, vice voorzitter van De Nationale Assemblee (Nieuw Front/NPS)

Ruth Wijdenbosch, vicevoorzitter DNA

Wijdenbosch zegt dat het namelijk bekend en tot voor kort 'standing instruction' was dat in De Nationale Assemblee geen zaken die onder de rechter zijn besproken worden in dit 'Hoge College van Staat'. Dit principe wordt overboord gegooid nu blijkt dat het zwaard van Damocles binnenkort zal vallen voor de verdachten van de 8 decembermoorden.

Aandacht afleiden

De behandeling van dit ontwerp op vrijdag is zeer ongebruikelijk, doch begrijpelijk, omdat hiermee beoogd wordt de aandacht af te leiden van het verhoor van de getuige Ruben Rozendaal, die al voor commotie gezorgd heeft door zijn bekentenissen als verdachte in de 8 decembermoorden.

"Laat het duidelijk zijn dat ik absoluut tegen het verlenen van amnestie voor ernstige schendingen van mensenrechten ben. Verwijzing naar de eerdere verlening van amnestie is volslagen onterecht omdat het toen ging met een vredesakkoord om zo een einde te brengen aan de binnenlandse oorlog. Bovendien zijn in deze wet de strafbare feiten genoemd waarvoor amnestie verleend wordt. Uitdrukkelijk zijn schendingen van mensenrechten uitgesloten en was het nooit de bedoeling om personen te vrijwaren van vervolging voor moord. Voor mij is Vrouwe Justitia blind, zij maakt geen onderscheid tussen politici en de man/vrouw van de straat", benadrukt Wijdenbosch.

Scheiding der machten

Zoals velen bij verschillende gelegenheden verwoord hebben, ook NDPers, wachten zij het verloop van het gerechtelijk proces af. Nu de waarheid naar boven dreigt te komen, beginnen de zenuwen parten te spelen en blijkt er geen belangstelling en respect meer aanwezig te zijn voor de Rechterlijke Macht. De eerdere aanvallen op het zogenaamde disfunctioneren van dit hoge orgaan, blijken dan ook te passen in het opgezette scenario, stelt de politica.

Wijdenbosch vindt dat in Suriname nog steeds de scheiding der machten geldt en dat noch de regering nog De Nationale Assemblee invloed kan en mag uitoefenen op een rechtsproces. "Ik verwacht dan ook dat de krijgsraad doorgaat met het laatste verhoor van de getuige Rozendaal en kijk samen met vele rechtgeaarde Surinamers uit naar de uitspraak in de 8 decembermoorden. Ongeacht de goedkeuring door De Nationale Assemblee van de MEGA combinatie amnestiewet op vrijdag 23 maart 2012.

"Recht en Waarheid maken vrij en zullen waarachtige vrede brengen in ons geliefd land Suriname", voert Wijdenbosch aan.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

22-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics