Nickerie.Net, vrijdag 23 maart 2012


Rozendaal niet bang om 'afgemaakt' te worden

Paramaribo - Ruben Rozendaag zegt niet bang te zijn om afgemaakt te worden door Bouterse of zijn handlangers. Hij riep Bouterse op om niet voor de opgetrommelde -  met zakgeld en porties beloonde - domme NDP-massa te praten op het onafhankelijkheidsplein, maar naar de krijgsraad te gaan om de waarheid te vertellen. Uit angst voor de onthullingen van Rozendaal en de hieruit te volgen veroordelingen heeft NDP in allerijl geprobeerd een amnestiewet in te voeren, om de rechterlijke uitspraak over de 8 decembermoorden onuitvoerbaar te maken.

Ruben Rozendaal onthult dat hij na de zitting van 8 mei 2010 SRD 250 van Kanhai heeft gekregen. Dat geld had hij achtergelaten bij een militair op Boxel, na in zijn oor hierover gefluisterd te hebben. Ook Bouterse bracht een bezoek aan Rozendaal en heeft US$ 10.000 'zwijggeld' aan hem overhandigd. Toen had Rozendaal als getuige verklaard dat Bouterse rondom 7 en 8 december 1982 niet aanwezig was in Fort Zeelandia, waar vijftien critici van het militaire bewind waren opgehaald, gemarteld en vermoord.

Rozendaal vertelt aan de krijgsraad dat Bouterse naar hem toe is gekomen en zei dat hij heel erg bang was over wat hij zou verklaren. Bouterse is zeven keer bij hem geweest vanaf toen. De laatste keer was hij al president en is zeven uren bij hem gebleven. Er is over alles en nog wat gesproken. Hij heeft verschillende beloften gedaan, waar hij zich niet aan heeft gehouden. Rozendaal beweert dat hij wil dat de waarheid naar buiten komt en daarom nu alles vertelt wat hij weet. Hij doet dit om zijn kinderen en kleinkinderen.

Zowel Bouterse als zijn  raadsman Kanhai proberen alle verklaringen van Rozendaal te weerleggen, echter doet de paniekerige wijze hoe de NDP onder aanvoer van hoofdverdachte Bouterse heeft getracht de amnestiewet te wijzigen, het tegendeel vermoeden. Het was Bouterse eerder gelukt om andere getuigen verhalen te laten fabriceren bij de krijgsraad in het voordeel van hemzelf. De verdachten leden opvallend veel aan selectief 'geheugenverlies'.   

Rozendaal vindt dat Bouterse niet voor de domme massa moet praten op het onafhankelijkheidsplein. "Laat hij naar hier komen en de waarheid vertellen", aldus Rozendaal. Hij moet niet op het plein zeggen dat ik lieg", voert Rozendaal aan. Hij zegt spijt te hebben voor zijn aandeel in de decembermoorden en heeft nogmaals zijn verontschuldigingen aangeboden aan de nabestaanden. Rozendaal zegt niet bang te zijn dat hij wordt afgemaakt, na de belastende verklaringen. Hij is bereid in te staan voor de consequenties en blijft erbij dat hij de waarheid heeft verteld.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS/Fos Network

23-03-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics